ArcGIS Pro ile Piksel Tabanlı Denetimli Sınıflandırma Aracılığıyla Raster Verinizi Analiz Edin

ArcGIS Pro ile Piksel Tabanlı Denetimli Sınıflandırma Aracılığıyla Raster Verinizi Analiz Edin

Esri’nin 64-bit ile çalışan, masaüstü çözümlerinden biri olan ArcGIS Pro ile görüntü analizi, görüntü işleme ve görselleştirme alanlarında birçok yeteneğe sahiptir. Image Analyst bileşeniyle birlikte raster verileriniz üzerinde sınıflandırma, değişim tespiti, derin öğrenme gibi çok çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Görüntü sınıflandırma işlemini denetimle ve denetimsiz olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Bu blog yazımızda kullanıcının tanımlamaları doğrultusunda ilerletilen denetimli sınıflandırma işlemi ile ArcGIS Pro içerisinde, görüntü üzerinde piksel tabanlı bir sınıflandırmanın nasıl gerçekleştirilebileceğinden bahsedeceğiz.

Denetimli sınıflandırma, görüntü üzerinde kullanıcının tanımladığı örnekler kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırmadır. Kullanıcı raster görüntü üzerinde gerçekleştirdiği örnek tanımlamaları bir dosyaya aktarmış olur. Bu örnek veriler sayesinde, denetimli sınıflandırma ile spektral olarak benzer değerlere sahip hücreler toplanır ve bunlar belirli sınıflar olarak tanımlanır. Her örnek veride bulunan hücrenin istatistiksel analizi Esri sınıflandırma tanım dosyası (.ecd file) oluşturmak için kullanılmaktadır.

Denetimli sınıflandırma kullanıcı tarafından oluşturulan örnek veriye dayandığı için iyi bir sınıflandırma sonucu elde etmek adına örnek verinin titizlikle toplanmış olması gerekmektedir. Örnek veri oluşturulurken görüntünün içerdiği ögeler iyi analiz edilmelidir. Örneğin, farklı renkte bina çatıları gibi farklı gözüken fakat aynı tipte ögeler olabilir.

Görüntü içerisinden seçeceğiniz örneklerin netliğinin iyi olması, sınıf karışıklıklarının azalmasını ve sınıflandırma sonuçlarınızın doğruluğunun artmasını sağlar. Homojen renk dağılımına sahip örnekler seçmeniz bu açıdan önemlidir.

Örnek Dağılımının Değerlendirilmesi

 • Spektral Olarak Net Örnekler:

Topladığınız örneklerin band dağılımlarını incelediğinizde histogram ne kadar darsa spektral değerler o kadar tek ve net toplanmış anlamına gelmektedir. İdeal örnekler histogramda belirgin tepelere sebep olacaktır.

 • Piksel Sayısı:

Örneklerinizi değerlendirirken, her sınıf için histogram sonuçlarını ve piksel sayılarını dikkate almalısınız. Bir örnekte çok sayıda piksel varsa bu piksellerin spektral anlamda saf olduğundan emin olmalısınız. Örneğiniz çalışma alanı içerisinde birden fazla şekilde tekrar ediyorsa yüksek bir piksel sayısı değerine sahip olabilirsiniz.

 • Örneklerin Ayrılması:

İki farklı örneği spektral olarak karşılaştırdığınızda, değerlerin ortalama çevresindeki dağılımını değerlendirebilirsiniz. Örnekleriniz histogram birden fazla tepe noktasına sahipse bu, örnekleri farklı sınıflara ayırmanız gerektiği anlamına gelir.

 • Örneklerin Birleştirilmesi:

Sınıflandırma için örneklerin toplanmasının ardından oluşturulacak “Esri Signature File” olarak adlandırılan dosyanın her sınıftan birer örnek içermesi, sınıflandırma sonucunun nitelikli olabilmesi için önemlidir. Bu dosya içerisindeki örneklerin aynı spektral değere sahip olarak seçilmesi, sınıfların ayrıştırılabilmesi için elzemdir.  Ancak histogramda aynı değer üzerinde bir çakışma varsa bu örneklerin aynı sınıfta birleştirilmesi düşünülebilir.

ArcGIS Pro ile Piksel Tabanlı Denetimli Görüntü Sınıflandırma İş Akışı

ArcGIS Pro ile sınıflandırma işleminizi gerçekleştirirken Görüntü Sınıflandırma Sihirbazı’nı (Image Classification Wizard) kullanabilirsiniz. Bu sihirbaz arkada birçok coğrafi işlem aracını sizler için çalıştıracak ve size sadece konfigürasyona dair bilgileri girme işi kalacaktır. Arka planda çalışan araçları ArcGIS Pro araç kutusundan bularak siz de çalıştırabilirsiniz, sihirbaz yalnızca belirli bir sıralama ile bu araçları çalıştırarak sizi doğru sonuca götürecektir.

Konfigürasyon: Bu aşamada hangi sınıflandırma metodunu ve tipini kullanacağınızı belirlersiniz. Bununla birlikte bu aşamada sınıflandırma şemanızı ve çıktı dosya yolunu belirleyebilirsiniz.

Örneklem Sınıflandırıcı: Örneklerinizi ve sınıflandırma şemanızı belirler ve sihirbaza tanıtırsınız. Denetimli sınıflandırma yolunu izlediğimiz için kendi oluşturduğunuız örnekleri ve şemayı tanıtabilirsiniz.

Raster Sınıflandırma: Bu adımda sınıflandırılmış raster ve Esri sınıflandırma tanım dosyası (Esri classifier definition file) olarak adlandırılan dosya oluşturulur.  Oluşturulan bu dosya ile spektral olarak benzer olan diğer rasterlarınızı da sınıflandırabilirsiniz.

Sınıfları Birleştirme: Sınıflandırma esnasında oluşturduğunuz alt sınıflarınız varsa bu aşamada birleştirebilirsiniz.

Yeniden Sınıflandırma: Eğer yanlış olarak tanımlanan sınıflar varsa, sınıflandırmayı dışa aktarmadan önce bu aşamada yeniden sınıflandırma işlemi yapabilirsiniz.

 ArcGIS Pro ile Örnek Sınıflandırma Çalışması

ArcGIS Pro Basic, Standard veya Advanced seviyedeki lisanslarınıza ek olarak bu gerçekleştireceğimiz çalışmada ArcGIS Spatial Analyst ve Image Analyst lisansınız olması gerekmektedir. TIFF veri türündeki bir raster verisi ile örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yapılan değişiklikler raster veri türünüze ve içerdiği band sayısına göre değişiklik gösterebilir.

 • ArcGIS Pro içerisinde yeni bir proje oluşturarak raster verimizi açık olan çalışmaya ekleyiniz.

 • “Catalog” bölmesi içerisinde raster verinize sağ tıkladığınızda “Properties” penceresini açınız. Bu pencerede verinizin kaç banda sahip olduğu, çözünürlüğünün ne olduğunu ve format bilgilerini bulabilirsiniz.

 • Bu aşamada görüntünün band kombinasyonun değiştirilerek, yani sembolojide renkleri farklılaştırılacaktır. Böylelikle görüntünün analiz edilmesi kolaylaşacaktır.
 • Contents bölmesinde raster katmanı seçili iken; ArcGIS Pro üst panelinde yer alan Raster Appearance sekmesinde>Rendering grubu Symbology butonuna tıklayarak semboloji ile ilgili pencereyi görüntüleyebilirsiniz.

Bu raster için uygun band kombinasyonu;

Red: Band_4

Green: Band_2

Blue: Band_1 olarak değiştirilecektir. Böylelikle bitki örtüsü içerek alanlar kırmızı renkte gözükecektir.

 • Sınıflandırmak istediğiniz raster katmanı “Contents” panelinde seçili iken pencerenin üst kısmında “Classification Tools” butonu altında Segmentation Training Samples Manager’a tıklarsanız örnek veri toplamak için gerekli olan sihirbaz açılır. Alternatif olarak ArcGIS Pro Image Classification Wizard’ı kullanırsanız da sınıflandırma için gerekli tüm işlem adımlarını sırayla sizler icin gerçekleştirir.

Training Sample Manager kullanılarak hazırlanmış örnek sınıfları aşağıda görebilirsiniz. Bu örnekler poligonlar çizilerek görüntü üzerinden toplanmıştır.

Yukarıdaki ekranda her sınıf için kaç tane örnek toplandığı ve bu örneklerin piksel değerleri de gösterilmiştir.

Bu senaryoda kullanılan raster katmanı 9 sınıf içermektedir. Her sınıf farklı piksel değerlerinden toplanarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada farklı renkteki çatılardan ve açık/koyu zeminlerden örnekler toplanmıştır.

Toplanan örnekler Image Classification Wizard panelinde sınıflandırma işlemi için kullanılacaktır.

 • Görüntü Sınıflandırma Sihirbazında ilk adımda;
  • Classification Method: Supervised
  • Classification Type: Pixel based
  • Classification Schema olarak Training Samples Manager kullanılarak toplanan örnek verilerin .ecs uzantılı dosyası tanıtılır.
  • Next butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

 • Training Samples Manager ekranında halihazırda toplanmış olan örnek verileri tanıtarak ilerleyebilirsiniz. Örnek veri toplama işlemleri için detaylı bilgiye https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/training-samples-manager.htm bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 • Sınıflandırıcı olarak “Maximum Likelihood” yöntemi seçilerek ilerleyiniz. Maximum Likelihood yöntemi geleneksel bir görüntü sınıflandırma tekniğidir. Bu teknik birbirine en fazla benzerlik gösteren, normal dağılımlı pikseller üzerinde sınıflandırma gerçekleştirir ve karar alma sürecinde Bayes teoremini kullanır. Sınıflandırma tekniklerine dair detaylı bilgiye https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/the-image-classification-wizard.htm bağlantısından erişebilirsiniz.

Sağ altta yer alan Run tuşuna basarak sihirbazdaki adımları tamamlayabilirsiniz. İşlemin sonunda sınıflandırılmış raster veriniz katman olarak Contents bölmesine eklenecektir.

 • “Classify” adımında Output Classified Dataset, Output Classifier Definition File (.ecd) dosya adı belirlenir. Ekranında sağ altında yer alan Run butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

 • Eğer örnek sınıflarınızın birleştirilmeye ihtiyacı varsa bir sonraki aşamada Merge Classes işlemi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada herhangi bir işlem yapmadan diğer adıma, Reclassify adımına geçiyoruz.
 • Reclassify adımında yanlış olduğunu tespit ettiğiniz bir sınıflandırma varsa değiştirebilir, yeniden sınıflandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi obje seçerek veya alan çizerek belirleyebilirsiniz. Çalışmada Reclassify işlemine gerek olmadığı için bu adımı da geçerek ekranın sağ altında yer alan Run butonuna yeniden tıklıyoruz.

Reclassify aracı da işlemi tamamladığında “Finish” diyerek sihirbazın yürüttüğü süreci tamamlayınız.

Faydalanılan Kaynaklar:

 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/overview-of-image-classification.htm
 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/image-analyst/understanding-segmentation-and-classification.htm
 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/the-image-classification-wizard.htm
 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/training-samples-manager.htm
 • https://www.esri.com/training/

ESRI Türkiye, 2019

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.

ArcGIS Pro 2.3 Yenilikleri: Toolbox ve Veritabanı

ArcGIS Pro 2.3 sürümü, bir çok ek özellik ve yetenek ile birlikte yayınlandı. Bu yazı, daha önce yayınlanmış olan “ArcGIS Pro 2.3 Yeniliklere Genel Bakış” ve “ArcGIS Pro 2.3 Yenilikleri: Görüntü Analizi ve Uzaktan Algılama” başlıklarına sahip yayınların devamı niteliğinde olup, ArcGIS Pro 2.3 sürümünde gelen güncelleme ve değişikliklerin bir kısmını açıklamaktadır.

Business Analyst

Business Analyst araç kutusu

 • Bir çok Business Analyst aracında “Custom Data” için destek eklendi. Artık bir ArcGIS Statistical Data Collection (SCDX) oluşturarak, verilerinizin nasıl kümelendiği veya dağıtıldığını tanımlayabilirsiniz. “Enrich Layer” aracında ArcMap BDS Layers desteği de eklendi.
 • Veri tarayıcısına erişen araçlarda, aynı demografik değişkenin farklı türlerini aynı anda seçebilirsiniz. Örneğin, aynı oturumda bir sayı, ortalama, yüzde ve dizin seçebilirsiniz.
 • Analiz araç setine Calculate Market Penetration aracı eklendi. Bu, toplam nüfus veya toplam kapital miktarı gibi demografik bir değişkene kıyasla, bir alandaki müşteri sayısına göre yüzde penetrasyonunu hesaplar. Ayrıca ticaret bölgelerinde penetrasyon oranını hesaplamak ve bir rapor hazırlamak için seçenekler belirleyebilirsiniz.
 • Trade Areas araç setine 3 yeni araç eklenmiştir.
  • Generate Geographies From Overlay– Girdi olarak tanımlanan detaylar ile standart mekânsal seviyede mekânsal ilişkiler kullanarak ticaret alanlarını belirler.
  • Generate Trade Area Rings Nokta konumlarının etrafında halkalar oluşturur ve çakışan sınırın kaldırılmasını sağlar.
  • Generate Standard Geography Trade Areas Detayları daha kolay aramak için genişletilebilir bir coğrafya ağacı ile geliştirilmiştir. Örneğin, Devletlere Göre Posta Kodları veya İllere Göre Blok Grupları.
 • Suitability Analysis araç setinde Remove Suitability Criteria aracı, kriterlerinizi analizinizden kaldırmanıza olanak sağlar.

Cartography araç kutusu

 • Annotation araç setine yeni bir araç eklenmiştir.
  • Contour AnnotationKontür etikelerini, annotation formatında çizgi katmanına dönüştürür.
 • Map Series araç setine 5 yeni araç eklenmiştir.

Conversion araç kutusu

 • Yeni Convert LAS aracı, LAS dosyalarını farklı sıkıştırma yöntemleri, dosya sürümleri ve nokta kayıt formatları arasında dönüştürür.
 • To Geodatabase (Coğrafi Veritabanına) araç setine Extract Locations From Document ve Extract Locations From Text araçları eklenmiştir. Bu araçlar, konumlar ve tarihler için büyük metin bloklarını aramak ve birden fazla dosyayı farklı koordinat formatlarıyla bir detay sınıfında birleştirmek için kullanılabilirler.

Network Analyst

 • “Function” evaluator’ına toplama (+) ve çıkarma (-) operatörleri eklendi. Bu operatörler, bir network veri setinde bir function evaluator ayarlarken kullanılabilir.
 • Descriptor, Time Zone ve Hierarchy öznitelikleri artık ArcGIS Pro’da oluşturulan bir network veri setinde yapılandırılabilir.
 • Network Dataset Properties penceresinde sağ üst köşeye yerleştirilen  yerleştirilen  Options butonu sayesinde, Cost ve Restriction öznitelikleri kopyalanabilir.
 • Network Dataset Properties penceresine 3 adet yeni sekme eklenmiştir. Bunlar; Source, Vertical Connectivity ve Group Connectivity sekmeleridir. Bu sekmelerde, network’te bulunan kaynaklarda ekleme veya çıkarma yapabilir ve kaynak detayları arasında dikey ve grup bağlantısallığı kurulabilir.
 • Eğer network veri setiniz trafik verisini kullanmak üzere tasarlanmışsa, Historical (geçmişe dönük) ve Live (canlı) trafik verilerini ilgili sekmeler aracılığıyla analizlere dahil edebilir, ihtiyaca göre görselleştirebilir ya da düzenleyebilirsiniz.
 • arcpy.na özelliğine GetWebToolInfo fonksiyonu eklenmiştir. Bu işlevi kullanarak, ArcGIS Online veya portal servis araçları hakkında girdi veri limitlerini ve diğer bilgileri alabilirsiniz.
 • arcpy.na.GetTravelModes fonksiyonu, portal URL’sini bir network veri setinin yolu olarak kabul eder.
 • arcpy.na.CheckIntersectionFeatures fonksiyonu, detay setleri ve String veri tiplerini destekler.

Spatial Analyst araç kutusu

Yeni bir environment seçeneği

Analiz araçlarını çalıştırmadan önce istenilen birkaç ayarlamanın da yapılabildiği Environments alanına Cell Size Projection Method adında, yalnızca birkaç Spatial Analyst aracı için kullanılabilen yeni bir parametre eklenmiştir. Bu ayar, çıktı raster hücre boyutunun nasıl hesaplanacağını belirler. Varsayılan yöntem olan Convert units, önceki sürümlerde kullanılan yöntemle eşdeğerdir. İki ek yöntem olan Preserve resolution ve Center of extent seçenekleri de eklenmiştir.

Extraction araç seti

 • Extract Multi Values to Points, Extract Values to Points ve Sample araçları daha iyi performans için yeniden düzenlenmiştir. Bu araçlar için interpolasyon metotları da geliştirilmiştir.
 • Artık Sample aracında Multidimesional verilerin görüntü servisleri de desteklenmektedir.

Hydrology araç seti

 • Flow Distance aracı, çoklu akış yollarındaki akış mesafesini hesaplamak için kullanılan istatistik tipini belirleyen Statistics type  adında yeni bir parametreye sahiptir.

Neighborhood araç seti

 • Focal Statistics aracı, Environments alanında bulunan Parallel Proccessing Factor ayarlamalarını desteklemektedir. Bu araç, gelişmiş performans için çıktı rasterının istatistiklerini hesaplarken birden fazla işlemci kullanır.

Reclass araç seti

 • Reclassify aracında Remap kontrolünün stabilitesi artırıldı.

Segmentation and Classification araç seti

 • Deep Learning Model to ECD aracı bu sürümde kullanımdan kaldırıldı.

Surface araç seti

 • Contour aracının, daha fazla polygon ve polyline çıktısı için performansı artırılmıştır.

Data management

 • Attribute rules, ek kural türleri ve öznitelik kuralları ile çalışırken kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir görünüm ile geliştirilmiştir. Yeni Arcade işlevselliği için ArcGIS Arcade sürüm 1.5 sürüm notlarına bakın.
  • Attribute rules view, veri kümelerinde öznitelik kurallarını görüntüleme, oluşturma ve yönetmeyi sağlar.
  • Batch Calculation ve Validation kuralları, mevcut detaylar hakkındaki kuralları değerlendirmenize izin veren yeni kural türleridir. Bu kurallar Error Inspector veya Evaluate Rules aracı kullanılarak kullanıcı tarafından belirlenen bir zamanda değerlendirilir.
 • Yeni bir araç olan Transfer files aracı, dosyalanma sistemi ile bulut tabanlı depolama alanları arasında dosyaları etkili bir şekilde transfer eder.
 • arcpy.da.ListContingentValues fonksiyonu, tablodaki bağımlı değerleri listeler.
 • arcpy.Describe().relationshipRules fonksiyonu ile, ilişki sınıfı kuralları geri alınabilir.

Enterprise coğrafi veritabanları ve veritabanları

 • Artık Oracle’da kullanıcı şeması oluşturabilirsiniz. Bu sürümde var olan kullanıcı şemalarını kullanmaya devam edebilir ya da geliştirebilirsiniz. Aşağıda bulunan linki incelemeniz tavsiye edilir.

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/geodatabases/manage-oracle/migrate-user-schema-geodatabases.htm

 • Bu sürüm itibariyle artık Altibase veritabanları kullanılmamaktadır.
 • Microsoft SQL Server 2012 üzerinde bir coğrafi veritabanı oluşturulamaz ya da SQL Server 2012 veritabanında bulunan mevcut bir coğrafi veritabanı yükseltilemez.

Diğer yetenekler ve geliştirmeler için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/whats-new-in-arcgis-pro.htm 

Esri Türkiye, 2019

ArcGIS Pro Task İşlemi ile Oluşturulan Görevin Paylaşılması – 2. Bölüm

Bir önceki “ArcGIS Pro Task İşlemi ile Görev Oluşturulması – 1. Bölüm” adlı blog yazımızda bir harita dokümanının içe aktarılması ve seçilen kayıtların dışa aktarılması için kullanılacak özel bir Task dizinin oluşturulması ele alınmıştır. Bu blog yazımızda ise oluşturulan bu görevin test edilmesi ve paylaşılması adımlarından bahsedilecektir. Bir önceki blog yazımızda oluşturmuş olduğumuz örnek çalışma üzerinden ilerleyecek bu uygulamada şu adımları izliyor olacağız:

 • Bir işlemi gerçekleştirmek için görevin test edilmesi
 • Oluşturulan görevin paylaşılması

Oluşturulan görevin test edilmesi

 1. Task penceresinden Seçim ve Dışa Aktarma görevine çift tıklayınız böylece Import iletişim kutusu açılacaktır. Bu pencereden örnek bir .mxd seçebilirsiniz. Böylece seçmiş olduğunuz harita dokümanı açılacak ve Task penceresinde yazmış olduğunuz talimatları görebilirsiniz.
 2. Task penceresinden Next Step butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Embed seçeneğini seçtiğimiz için detayların seçilmesi adımı Geoprocessing penceresinde açılmak yerine Task penceresinde açılmıştır.

 1. Bu pencereden istediğiniz detayları seçmek için Add Clause butonuna tıklayarak seçim sorgusu yazabilirsiniz.

 1. Run butonuna tıklayarak seçim işlemi tamamlandıktan sonra Next Step butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
 2. Son adımda seçilen detayları adlandırarak bir katman olarak varsayılan veri tabanına kaydedebilir ve ardından Finish butonuna tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Contents penceresindeki katmanlarınızı incelediğinizde yeni oluşturmuş olduğunuz katmanın eklendiğini görebilirsiniz.

Tüm bu adımları tamamlayarak bir haritayı içe aktarmak, detayları seçmek ve seçilen detayları dışa aktarmak için bir görev oluşturmayı inceledik. Oluşturmuş olduğunuz görev, basit ya da karmaşık olsun kullanıcılara iş akışlarını otomatikleştirme imkanı sunmaktadır.

Görevin paylaşılması

Oluşturmuş olduğunuz görevi bir dosyaya kaydederek ve başkalarına göndererek ya da projenizi proje paketi (Layer Package) olarak paylaşabilirsiniz. Bu adımda oluşturulan görevi bir dosyaya kaydederek paylaşmayı inceleyeceğiz.

 1. Şerit menüden Share sekmesinden, Save As grubunda bulunan Task Item butonuna tıklayınız.

Görev öğeleri, ayarladığınız tüm adımları ve özellikleri içermektedir.

 1. Bir görev öğesi, .esriTasks uzantısı ile kaydedilmektedir. Bu pencereden isterseniz görevinizi bir klasöre kaydedebilir, isterseniz kuruluşunuzun portalında ya da ArcGIS Online’da paylaşabilirsiniz. Publish butonuna tıklayarak görevinizi kaydedebilirsiniz.

Kaydetmiş olduğunuz görevi başka bir projede tekrar çalıştırmak için Project sekmesinden yeni bir proje oluşturunuz.

 1. Task penceresini açınız. Kaydetmiş görevi olduğunuz dosya konumundan sürükle bırak yöntemi ile Task penceresine sürükleyebilirsiniz.

Böylece yeni göreviniz başka bir projeye eklenmiş ve bu projeden çalıştırılabilir olacaktır. Tüm bu adımları kullanarak, diğer kullanıcılar için iş akışlarınızı görev olarak paylaşabilir ya da tekrarlanan işlerinizi otomatikleştrimek için görev oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için;

 

Esri Türkiye, 2019

ArcGIS Pro Task İşlemi ile Görev Oluşturulması – 1. Bölüm

Çalışmalarımızı paylaşmak için genellikle çıktı haritalarını, web haritalarını hatta bazı durumlarda model builder ile oluşturmuş olduğumuz coğrafi işlem paketlerini kullanmaktayız. Ancak, ArcGIS Pro’da Task olarak adlandırılan aracı da kullanarak iş akışlarımızı diğer kullanıcılar ile görev olarak paylaşabilmekteyiz.

ArcGIS Task, kullanıcıları bir iş akışı veya iş süreci boyunca yönlendiren önceden yapılandırılmış adımlar dizisidir. Görev olarak adlandırabileceğiniz ArcGIS Task kullanarak oluşturmuş olduğunuz bu adımlar dizilerini, karmaşık veya yabancı bir iş akışını tamamlamak üzere diğer kullanıcıların izleyebilmeleri için oluşturabileceğiniz bir rehber ya da reçete gibi düşünebilirsiniz. Görevler, en iyi uygulamalara sahip iş akışını uygulamak, iş akışının verimliliğini artırmak veya bir dizi etkileşimli öğretici adım oluşturmak için kullanılabilir.

Task işlemi bir ek bileşen ya da uzantıyla birlikte gelen bir özellik değildir. ArcGIS Pro içerisinde yerleşik bir özelliktir. Bu blog yazımızda bir harita dokümanını içe aktarmak ve seçilen kayıtları dışa aktarmak için kullanılacak özel bir Task dizini oluşturmayı ele alacağız. Bu serinin ikinci blog yazısında ise oluşturulan bu görevin nasıl paylaşılacağı ele alınacaktır. Örnek uygulamamızda şu adımları izliyor olacağız:

 • “Task Designer” kullanarak yeni bir görev oluşturmak
 • Oluşturulan göreve adımları eklemek

Task (Görev) öğesinin oluşturulması

ArcGIS Pro’daki çalışmalarınız, çalışmalarınızı tek bir yerde yapmanız için gereken tüm kaynakları içeren projeler halinde düzenlenmiştir. Bir proje haritalar, çıktı haritaları, katmanlar, tablolar, görevler ve araçlar ile sunuculara, veri tabanlarına, klasörlere ve stillere bağlantıları içermektedir. Ayrıca kuruluşunuzun portalından veya ArcGIS Online’dan içeriklerinizi de içerebilir. Mevcut bir projeyi açtığınızda tüm bu bileşenler erişilebilir olacaktır.

Eğer sıfırdan bir proje oluşturmak istiyorsanız açılış sayfasında bulunan New bölmesinin altından Map’e tıklayabilirsiniz. ArcGIS Pro’da tıpkı ArcMap’te olduğu gibi çalışacağınız klasörün bağlantısını gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu bağlantı işlemi, Catalog penceresinden ya da Catalog görünümünden gerçekleştirilmektedir.

Bir Task (Görev) oluşturabilmenin ilk adımı görev öğesi (Task Item) oluşturmaktır. Bireysel görevleriniz bu görev öğesinin içerisinde saklanmaktadır. Mevcut görevleriniz var ise Task penceresinden projenize eklemeniz de mümkündür. Burada boş bir proje ile başladığımız için öncelikle görev öğesini oluşturacağız.

 1. ArcGIS Pro şerit menüsünde View Sekmesinden Task butonuna tıklayarak Task penceresini açabilirsiniz.
 2. Insert sekmesinden Project grubunda bulunan Task butonuna tıklayarak New Task İtem diyerek Yeni bir görev öğesi oluşturabilir ya da açmış olduğunu Task penceresinden New Task tem butonuna da tıklayabilirsiniz.

Açılan Task Designer penceresinde, görevinize isim atamak, oluşturulan görevin içeriğinin ne olacağı gibi temel açıklamaları tanımlayabilirsiniz.

 

Görev öğenize bir ad verdikten sonra Task pencerenizde bu adı görüntülüyor olacaksınız. Bu görev öğesini görevlerin ve izlenecek adımların tutulduğu bir kutu gibi düşünebilirsiniz.

Task (Görev) oluşturma

Bu adımda görev oluşturmayı ele alacağız. Bir görev, görev öğesinin içerisinde saklanır ve adımları içerir. Bir görev adımı bir araç veya komutu çalıştırabilir, bir harita görünümünü ayarlayabilir veya seçim ve görünürlük gibi katman ayarlarını belirleyebilir. Task Designer’da nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak bir görev adımı manuel ya da otomatik olarak çalışabilir.

 1. Tasks penceresinden New Task butonuna tıklayarak görev oluşturabilirsiniz.

2. Task Designer penceresinden oluşturulan bu göreve bir isim verebilir ve açıklama yazabilirsiniz.

Oluşturulan görev Tasks penceresinde görüntülenecektir.

Göreve izlenecek adımın eklenmesi

Bir görev oluşturulduktan sonra izlenecek adımların eklenmesi gerekmektedir. Adımlar, bir görevi gerçekleştirme işlevselliğini tanımlar. Bir adım, bir haritayı içe aktarmak, veriler üzerinden seçim yapmak veya bir coğrafi işlem aracı çalıştırmaktan oluşabilir. Bu adımda bir haritayı içe aktarmak için oluşturulan göreve adım ekleyeceğiz.

 1. Tasks penceresinde Seçim ve Dışa Aktarma görevi seçiliyken New Step butonuna tıklayarak adım eklemelisiniz.

Yeni adım Tasks bölmesine eklenir. Bir adım eklendiğinde, Task Designer bu adımla ilgili bilgileri görüntüler.

 1. Task Designer penceresindeki Action sekmesine tıklayınız.
 2. Set The Command Or Geoprocessing Tool For The Step bölmesinin altından Edit butonuna tıklayınız.

 1. Type of Command sekmesinden Command seçeneğini seçerek Import Map komutunu seçebilirsiniz. Böylece bir haritayı içe aktaracağınız komutu seçmiş olursunuz.

 1. Task Designer’ın General sekmesinden eklemiş olduğunuz adım ile ilgili bilgileri doldurabilirsiniz.

Instructions (Talimatlar), kullanıcılara bir adımı nasıl gerçekleştireceklerini anlatır. Run/ Proceed Instructions (Çalıştırma / devam etme talimatları), kullanıcılara bir sonraki adıma nasıl geçeceklerini açıklar.

Auto Run (Otomatik Çalıştır), oluşturulan görevdeki adımı otomatik olarak çalıştırır. Böylece Run butonuna tıklamanıza gerek kalmayacaktır. Task Desginer’daki diğer sekmelerdeki parametreleri ayarlarsanız, tanımlanan adımın davranışı varsayılan ayarlara sıfırlanır. Bu nedenle, adım davranışını en son ayarlayın.

 1. Task penceresinde görev başlığınızın yanında bulunan seçenekler butonundan Exit Desginer’a tıklayarak Task Designer’ı kapatabilirsiniz.

Seçim ve Dışa Aktarma olarak adlandırdığımız göreve çift tıkladığınızda Import (İçe Aktarma) iletişim kutusu açılacaktır. Bir sonraki adımda oluşturmuş olduğumuz göreve yeni izlenecek adımlar oluşturacağız.

Oluşturulan görev için adımların kaydedilmesi

Bir önceki adımda bir listeden komut seçerek elle izlenecek adımın nasıl oluşturulduğunu ele aldık. Ayrıca komutları tıklattığınızda veya coğrafi işlem araçlarını çalıştırdığınızda eylemlerinizi kaydederek de izlenecek adımları oluşturulabilirsiniz. Tıklamalarınızı kaydetmek, bir dizi izlenecek adım oluşturmanın hızlı bir yoludur. Bir kayıt oturumu sırasında, tıklanan her komut veya araç Tasks penceresinde bir adım oluşturur. Kalan izlenecek adımları oluşturmuş olduğumuz göreve Record Commands işlemini kullanarak nasıl eklendiğini inceleyeceğiz.

 1. Task penceresinde, seçenekler butonuna tıklayarak Task Designer penceresini açınız.
 2. Oluşturmuş olduğunuz Seçim ve Dışa Aktarma görevinin yanındaki ok işaretine basarak Task Designer’ı açınız.
 3. Record Commands butonuna tıklayarak kayıdı başlatınız.

Artık adım olarak ekleyeceğiniz coğrafi işlem araçlarını bulacağız.

 1. Şerit menüden Analysis sekmesinden Tools butonuna tıklayınız.

Bu adımda oluşturmuş olduğumuz görevimize iki adım daha ekleyeceğiz. Biri “Select Layer by Attribute” aracıyla istenilen detayların seçilmesi diğeri ise “Copy Features” aracı ile seçilen detayların yeni bir katman olarak dışa aktarılmasıdır.

 1. Açılan Geoprocessing penceresinden Select Layer By Attribute aracını bularak seçiniz. Böylece bu araç görevinize adım olarak eklenecektir.

 1. Geoprocessing penceresinden sol üst köşeden ok tuşuna basarak geri geliniz ve Copy Features aracını bulunuz ve seçiniz. Böylece görevinizde üçüncü adım oluşturulmuş olacaktır.

 1. Task penceresinden Stop Recording butonuna tıklayarak adım kaydetme işleminizi durdurabilirsiniz.

Diğer kullanıcılarla paylaşacağınız görevdeki adımların kaydedilmesi için hızlı bir işlemdir. Artık temel adımlara sahip olduğunuza göre, adımların özelliklerini manuel adımda olduğu gibi değiştirebilirsiniz.

 1. Select Layer By Attribute aracı için aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz.

 1. Task Designer penceresinden Action sekmesinde Set The Command Or Geoprocessing Tool For The Step bölümünden Select Layer By Attribute için Edit butonuna tıklayınız.

Açılan penceredeki bilgiler şu şekilde olacaktır:

 • Type of Command : Geoprocessing tool
 • Selected Geoprocessing Tool: Select Layer By Atribute
 • Embed seçeneği ise seçili olacaktır.

Böylece görevi çalıştırdığınızda Select Layer By Attribute aracı doğrudan Task penceresi içerisinde açılacaktır. Embed seçeneğini seçmeniz, görev çalışırken açılan pencere sayısını en aza indirmenizi sağlayacaktır.

 1. Task penceresinden Copy Features adımına tıklayınız ve Copy Features için aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz.

Bu adımın tamamlanması ile birlikte görevin oluşturulma işlemleri tamamlanmıştır. Bir sonraki blog yazımızda oluşturulan görevin test edilmesi ve paylaşılması ele alınacaktır.

Esri Türkiye, 2019

SSS: ArcGIS Pro’da TLS 1.2’yi nasıl etkinleştirebilirim?

Soru:

ArcGIS Pro’da TLS 1.2’yi nasıl etkinleştirebilirim?

Cevap:

Esri, en son çıkan güvenlik protokollerini kullanarak ArcGIS Platformu için güçlü bir güvenlik sistemi inşa etmek ve sağlamak için kendini adamıştır. Biz, veri entegrasyonu ve ağ güvenliği için TLS’i de içeren en yüksek endüstri standartlarını uygulamak için uğraşmaktayız.

Esri, bu standartlara ulaşmak için ArcGIS Platformunun bir ucundan diğer ucuna TLS 1.2’yi destekleyen yazılım güncellemeleri yapmaktadır. ArcGIS Online güvenliğini iyileştirmenin bir parçası olarak Esri, ArcGIS Online servisleri için TLS 1.2 bağlantısı gerektirir. Bu servislere sürekli erişim sağlamak için aksiyon almak gereklidir.

Not: ArcGIS Desktop’un yayınlanan her versiyonunun destek durumunu Esri Support sitesinden Product Life Cycle sayfalarında bulabilirsiniz.

Bu konuyu çözümlendirme adımları kullanılmakta olan ArcGIS Pro versiyonuna bağlıdır:

ArcGIS Pro 1.3 – 2.3 versiyonları:

TLS 1.2 kullanmak için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. ArcGIS 1.3 – 1.4.1 versiyonları emekli olduğu için Esri’nin en son versiyona yükseltmeyi önerdiğini unutmayınız.

ArcGIS Pro 1.0 – 1.2 versiyonları:

TLS 1.0 destekleyen bu versiyonlar emekli olmuştur ve güncellenmeyecektir. Eğer emekli olmuş bir ArcGIS Pro versiyonu kullanmaya devam edecekseniz 2 seçeneğiniz bulunmaktadır:

 • ArcGIS Pro’nun desteklenen bir versiyonuna yükseltin (Önerilen).
 • İşletim sistemini TLS 1.2 kullanacak şekilde ayarlamak. Bu Microsoft .NET Framework’e bağlı tüm uygulamaların TLS 1.2 kullanmalarını sağlar.

Bkz. Windows, .NET4 Framework kullanan uygulamalar için TLS 1.2 kullanacak şekilde nasıl yapılandırılır?

Not: Hangi yaklaşımı kullanacağınıza karar vereceğinizde durumunuzu göz önünde bulundurun. .NET  ortamının ayarlanmasının TLS 1.2’yi etkinleştirmek ArcGIS ile herhangi bir probleme yol açmayacaktır fakat varsayılan TLS davranışının değiştirilmesi diğer uygulamaları etkileyebilir. Eğer gerekliyse nitelikli bir bilgisayar sistem profesyoneline danışın.

İlgili Bağlantılar:

ArcGIS Runtime SDK for Android için TLS 1.2 nasıl aktifleştirilir?

Esri, ArcGIS Platformu ve son güvenlik protokollerini kullanarak müşterilerine yardımda güçlü güvenlik oluşturmak ve desteklemek için kararlıdır. Veri bütünlüğü ve ağ güvenliği için TLS dahil olmak üzere en yüksek endüstri standartlarını uygulamak için çalışmaktadır.

Bu standartları karşılamak için Esri ArcGIS Platformunda TLS 1.2’yi desteklemek üzere yazılım güncellemeleri yapmaktadır. ArcGIS Online güvenliği geliştirilmesinin bir parçası olarak Esri, ArcGIS Online hizmetleri için TLS 1.2 bağlantısını gerektirmektedir. Bu servislere erişimin devamlılığı için yapılması gereken eylemler mevcuttur.

Not:

ArcGIS Runtime SDK for Android versiyonlarının her birinin destek durumu için Esri Destek sitesindeki Product Life Cycle sayfasına bakın.

ArcGIS Runtime SDK for Android 10.2.9 ve 100.x versiyonları, Android 5.0 ve üstü (API 21 ve üstü) versiyonlarında çalışan cihazlarda TLS 1.2 desteklenmektedir.

Ancak Android 4.4 (API 19) ve daha öncesi, 100.x ve 10.2.9 SDK’lı cihazlarda ağ istekleri aşağıdaki hata ile başarısız olur:

javax.net.ssl.SSLException: SSL handshake aborteds

Android 4.4 (API 19) çalıştıran cihazlarda TLS 1.2 desteklemek için, kullanıcılar, Android geliştirici dokümanındaki ‘Update your security provider to protect against SSL exploitsbölümde belirtildiği gibi cihazın güvenlik sağlayıcısını güncellemek için kendi uygulamalarına kod eklemek zorundadır.

Not:

Önerilen çözüm sadece Google Play Services uygulaması yüklü cihazda çalışır, aksi halde güvenlik sağlayıcısını güncelleme girişimi ‘GooglePlayServicesNotAvailableException’ ile sonuçlanır. Uygulamanız Google Play Services olmayan cihazları hedeflemesi muhtemelse, uygulamanızı yalnızca Android 5.0 ve daha üstü (API 21 ve üstü) sürümü olan cihazlar için hedeflemeniz önerilebilir.

TLS 1.2 desteklenenler:

Android API Seviyesi 10.2.9 100.x
19 ve altı (X)* (X)*
21 ve üstü X X

*Aygıtın güvenlik sağlayıcısını güncellemek için yukarıda açıklandığı gibi uygulama düzeyinde kod yazımı gerekir.

İlgili Bağlantılar: