ArcGIS Online Kurumsal Aboneliğinizdeki Aktivite Kayıtlarını İnceleyin

ArcGIS Online Kurumsal hesabınız içerisindeki üyelerin hareketlerini inceleyerek, kimlerin hangi tarihte ve hangi ögelerde değişiklikler gerçekleştirdiğini tespit edebilirsiniz. Sistem sağlığınızın devamlılığı açısından belirli periyotlarla bu işlem kayıtlarını incelemek sizlere kuruluşunuzun ihtiyaçlarını analiz etmek açısından fikir verici olacaktır.

 1. ArcGIS Online hesabınız içerisinde “Organization (Kuruluşum)” sekmesine tıklayınız. Organization içerisinde Overview>Download Activity Log linkine tıklayınız.

2.Karşınıza işlem kayıtlarını hangi tarih/saatten başlayacak ve toplam kaç kayıt içereceğine dair bir belirleme ekranı çıkacaktır. Buradan sorgulamanız için size uygun bir tarih/saat ve işlem kayıt sayısı büyüklüğü belirtiniz.

3.“Download CSV” butonuna tıklayınız.

4. İndirilen CSV dosyasını açarak gerekli incelemelerinizi yapabilirsiniz.

İşlem kayıtlarını içeren dosya içerisinde kim,ne,ne zaman,nerede ve neden sorularınızı cevaplayacak satır ve sütunlar bulunmaktadır. Bu dosya üzerinde gerekli filtrelemeleri kullanarak kullanıcılarınızın işlemlerini takip edebilirsiniz.

Sütun Adı Tanımı Örnek
Id
idType Işlemin kaydında bahsi geçen işlemin türü a-organization, i-item, –u-user, g-group
orgId Kuruluşu tanımlayan ID Nw12seS…
Owner
Actor İşlemi gerçekleştiren kullanıcı adı toguz vb.
Ip İşlemin gerçekleştiği konumun IP adresi 212.xxx.xx.xx
action İşlemin ne olduğu “create, share, update, add..”
created İşlemin gerçekleştiği tarih ve zamanın Unix format 1532642318215
created_utc İşlemin gerçekleştiği tarih ve zamanın UTC formatındaki karşılığı 7/26/2018 9:58
request İşlemin gerçekleşmesi için gönderilen istek ‘/sharing/rest/content/users/toguz/addItem’
regId Kaydedilen işlem için oluşturulan kimlik kodu 1b6350f1e2d64e68bf6fee0a4fdd7bb4
data İstek ile gönderilen verileri içerebilen serbest form alanı “{\”everyone\”:true,\”org\”:true,\”groups\”:[]}”

CSV dosyanızı açtığınızda sorgulamak istediğiniz tüm sütunları inceleyebilirsiniz.

Yararlı Bağlantılar:

 • https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline/blog/2018/09/24/find-events-related-to-a-specific-item

Esri Türkiye, 2019

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.
ArcGIS Pro ile Piksel Tabanlı Denetimli Sınıflandırma Aracılığıyla Raster Verinizi Analiz Edin

ArcGIS Pro ile Piksel Tabanlı Denetimli Sınıflandırma Aracılığıyla Raster Verinizi Analiz Edin

Esri’nin 64-bit ile çalışan, masaüstü çözümlerinden biri olan ArcGIS Pro ile görüntü analizi, görüntü işleme ve görselleştirme alanlarında birçok yeteneğe sahiptir. Image Analyst bileşeniyle birlikte raster verileriniz üzerinde sınıflandırma, değişim tespiti, derin öğrenme gibi çok çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Görüntü sınıflandırma işlemini denetimle ve denetimsiz olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Bu blog yazımızda kullanıcının tanımlamaları doğrultusunda ilerletilen denetimli sınıflandırma işlemi ile ArcGIS Pro içerisinde, görüntü üzerinde piksel tabanlı bir sınıflandırmanın nasıl gerçekleştirilebileceğinden bahsedeceğiz.

Denetimli sınıflandırma, görüntü üzerinde kullanıcının tanımladığı örnekler kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırmadır. Kullanıcı raster görüntü üzerinde gerçekleştirdiği örnek tanımlamaları bir dosyaya aktarmış olur. Bu örnek veriler sayesinde, denetimli sınıflandırma ile spektral olarak benzer değerlere sahip hücreler toplanır ve bunlar belirli sınıflar olarak tanımlanır. Her örnek veride bulunan hücrenin istatistiksel analizi Esri sınıflandırma tanım dosyası (.ecd file) oluşturmak için kullanılmaktadır.

Denetimli sınıflandırma kullanıcı tarafından oluşturulan örnek veriye dayandığı için iyi bir sınıflandırma sonucu elde etmek adına örnek verinin titizlikle toplanmış olması gerekmektedir. Örnek veri oluşturulurken görüntünün içerdiği ögeler iyi analiz edilmelidir. Örneğin, farklı renkte bina çatıları gibi farklı gözüken fakat aynı tipte ögeler olabilir.

Görüntü içerisinden seçeceğiniz örneklerin netliğinin iyi olması, sınıf karışıklıklarının azalmasını ve sınıflandırma sonuçlarınızın doğruluğunun artmasını sağlar. Homojen renk dağılımına sahip örnekler seçmeniz bu açıdan önemlidir.

Örnek Dağılımının Değerlendirilmesi

 • Spektral Olarak Net Örnekler:

Topladığınız örneklerin band dağılımlarını incelediğinizde histogram ne kadar darsa spektral değerler o kadar tek ve net toplanmış anlamına gelmektedir. İdeal örnekler histogramda belirgin tepelere sebep olacaktır.

 • Piksel Sayısı:

Örneklerinizi değerlendirirken, her sınıf için histogram sonuçlarını ve piksel sayılarını dikkate almalısınız. Bir örnekte çok sayıda piksel varsa bu piksellerin spektral anlamda saf olduğundan emin olmalısınız. Örneğiniz çalışma alanı içerisinde birden fazla şekilde tekrar ediyorsa yüksek bir piksel sayısı değerine sahip olabilirsiniz.

 • Örneklerin Ayrılması:

İki farklı örneği spektral olarak karşılaştırdığınızda, değerlerin ortalama çevresindeki dağılımını değerlendirebilirsiniz. Örnekleriniz histogram birden fazla tepe noktasına sahipse bu, örnekleri farklı sınıflara ayırmanız gerektiği anlamına gelir.

 • Örneklerin Birleştirilmesi:

Sınıflandırma için örneklerin toplanmasının ardından oluşturulacak “Esri Signature File” olarak adlandırılan dosyanın her sınıftan birer örnek içermesi, sınıflandırma sonucunun nitelikli olabilmesi için önemlidir. Bu dosya içerisindeki örneklerin aynı spektral değere sahip olarak seçilmesi, sınıfların ayrıştırılabilmesi için elzemdir.  Ancak histogramda aynı değer üzerinde bir çakışma varsa bu örneklerin aynı sınıfta birleştirilmesi düşünülebilir.

ArcGIS Pro ile Piksel Tabanlı Denetimli Görüntü Sınıflandırma İş Akışı

ArcGIS Pro ile sınıflandırma işleminizi gerçekleştirirken Görüntü Sınıflandırma Sihirbazı’nı (Image Classification Wizard) kullanabilirsiniz. Bu sihirbaz arkada birçok coğrafi işlem aracını sizler için çalıştıracak ve size sadece konfigürasyona dair bilgileri girme işi kalacaktır. Arka planda çalışan araçları ArcGIS Pro araç kutusundan bularak siz de çalıştırabilirsiniz, sihirbaz yalnızca belirli bir sıralama ile bu araçları çalıştırarak sizi doğru sonuca götürecektir.

Konfigürasyon: Bu aşamada hangi sınıflandırma metodunu ve tipini kullanacağınızı belirlersiniz. Bununla birlikte bu aşamada sınıflandırma şemanızı ve çıktı dosya yolunu belirleyebilirsiniz.

Örneklem Sınıflandırıcı: Örneklerinizi ve sınıflandırma şemanızı belirler ve sihirbaza tanıtırsınız. Denetimli sınıflandırma yolunu izlediğimiz için kendi oluşturduğunuız örnekleri ve şemayı tanıtabilirsiniz.

Raster Sınıflandırma: Bu adımda sınıflandırılmış raster ve Esri sınıflandırma tanım dosyası (Esri classifier definition file) olarak adlandırılan dosya oluşturulur.  Oluşturulan bu dosya ile spektral olarak benzer olan diğer rasterlarınızı da sınıflandırabilirsiniz.

Sınıfları Birleştirme: Sınıflandırma esnasında oluşturduğunuz alt sınıflarınız varsa bu aşamada birleştirebilirsiniz.

Yeniden Sınıflandırma: Eğer yanlış olarak tanımlanan sınıflar varsa, sınıflandırmayı dışa aktarmadan önce bu aşamada yeniden sınıflandırma işlemi yapabilirsiniz.

 ArcGIS Pro ile Örnek Sınıflandırma Çalışması

ArcGIS Pro Basic, Standard veya Advanced seviyedeki lisanslarınıza ek olarak bu gerçekleştireceğimiz çalışmada ArcGIS Spatial Analyst ve Image Analyst lisansınız olması gerekmektedir. TIFF veri türündeki bir raster verisi ile örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yapılan değişiklikler raster veri türünüze ve içerdiği band sayısına göre değişiklik gösterebilir.

 • ArcGIS Pro içerisinde yeni bir proje oluşturarak raster verimizi açık olan çalışmaya ekleyiniz.

 • “Catalog” bölmesi içerisinde raster verinize sağ tıkladığınızda “Properties” penceresini açınız. Bu pencerede verinizin kaç banda sahip olduğu, çözünürlüğünün ne olduğunu ve format bilgilerini bulabilirsiniz.

 • Bu aşamada görüntünün band kombinasyonun değiştirilerek, yani sembolojide renkleri farklılaştırılacaktır. Böylelikle görüntünün analiz edilmesi kolaylaşacaktır.
 • Contents bölmesinde raster katmanı seçili iken; ArcGIS Pro üst panelinde yer alan Raster Appearance sekmesinde>Rendering grubu Symbology butonuna tıklayarak semboloji ile ilgili pencereyi görüntüleyebilirsiniz.

Bu raster için uygun band kombinasyonu;

Red: Band_4

Green: Band_2

Blue: Band_1 olarak değiştirilecektir. Böylelikle bitki örtüsü içerek alanlar kırmızı renkte gözükecektir.

 • Sınıflandırmak istediğiniz raster katmanı “Contents” panelinde seçili iken pencerenin üst kısmında “Classification Tools” butonu altında Segmentation Training Samples Manager’a tıklarsanız örnek veri toplamak için gerekli olan sihirbaz açılır. Alternatif olarak ArcGIS Pro Image Classification Wizard’ı kullanırsanız da sınıflandırma için gerekli tüm işlem adımlarını sırayla sizler icin gerçekleştirir.

Training Sample Manager kullanılarak hazırlanmış örnek sınıfları aşağıda görebilirsiniz. Bu örnekler poligonlar çizilerek görüntü üzerinden toplanmıştır.

Yukarıdaki ekranda her sınıf için kaç tane örnek toplandığı ve bu örneklerin piksel değerleri de gösterilmiştir.

Bu senaryoda kullanılan raster katmanı 9 sınıf içermektedir. Her sınıf farklı piksel değerlerinden toplanarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada farklı renkteki çatılardan ve açık/koyu zeminlerden örnekler toplanmıştır.

Toplanan örnekler Image Classification Wizard panelinde sınıflandırma işlemi için kullanılacaktır.

 • Görüntü Sınıflandırma Sihirbazında ilk adımda;
  • Classification Method: Supervised
  • Classification Type: Pixel based
  • Classification Schema olarak Training Samples Manager kullanılarak toplanan örnek verilerin .ecs uzantılı dosyası tanıtılır.
  • Next butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

 • Training Samples Manager ekranında halihazırda toplanmış olan örnek verileri tanıtarak ilerleyebilirsiniz. Örnek veri toplama işlemleri için detaylı bilgiye https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/training-samples-manager.htm bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 • Sınıflandırıcı olarak “Maximum Likelihood” yöntemi seçilerek ilerleyiniz. Maximum Likelihood yöntemi geleneksel bir görüntü sınıflandırma tekniğidir. Bu teknik birbirine en fazla benzerlik gösteren, normal dağılımlı pikseller üzerinde sınıflandırma gerçekleştirir ve karar alma sürecinde Bayes teoremini kullanır. Sınıflandırma tekniklerine dair detaylı bilgiye https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/the-image-classification-wizard.htm bağlantısından erişebilirsiniz.

Sağ altta yer alan Run tuşuna basarak sihirbazdaki adımları tamamlayabilirsiniz. İşlemin sonunda sınıflandırılmış raster veriniz katman olarak Contents bölmesine eklenecektir.

 • “Classify” adımında Output Classified Dataset, Output Classifier Definition File (.ecd) dosya adı belirlenir. Ekranında sağ altında yer alan Run butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

 • Eğer örnek sınıflarınızın birleştirilmeye ihtiyacı varsa bir sonraki aşamada Merge Classes işlemi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada herhangi bir işlem yapmadan diğer adıma, Reclassify adımına geçiyoruz.
 • Reclassify adımında yanlış olduğunu tespit ettiğiniz bir sınıflandırma varsa değiştirebilir, yeniden sınıflandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi obje seçerek veya alan çizerek belirleyebilirsiniz. Çalışmada Reclassify işlemine gerek olmadığı için bu adımı da geçerek ekranın sağ altında yer alan Run butonuna yeniden tıklıyoruz.

Reclassify aracı da işlemi tamamladığında “Finish” diyerek sihirbazın yürüttüğü süreci tamamlayınız.

Faydalanılan Kaynaklar:

 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/overview-of-image-classification.htm
 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/image-analyst/understanding-segmentation-and-classification.htm
 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/the-image-classification-wizard.htm
 • https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/image-analyst/training-samples-manager.htm
 • https://www.esri.com/training/

ESRI Türkiye, 2019

 

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.
ArcGIS Enterprise Bileşenleri Yeni TLS Düzenlemesinden Nasıl Etkilenecekler?

ArcGIS Enterprise Bileşenleri Yeni TLS Düzenlemesinden Nasıl Etkilenecekler?

ESRI, 16 Nisan 2019 tarihinden itibaren ArcGIS Online’a bağlı olan servislerinde yalnızca TLS 1.2’yi destekleyeceğini duyurdu. Bu duyuruları daha önce blog sayfamız aracılığıyla siz değerli okuyucularımıza iletmiştik.

İlgilli blog yazılarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

https://blog.esriturkey.com.tr/2018/11/16/arcgis-platformu-ve-tls-protokolu-ile-ilgili-onemli-bir-guncelleme/

https://blog.esriturkey.com.tr/2018/12/28/2019-arcgis-guvenlik-satndartlari-ve-protokolleri-iyilestirmeleri-nelerdir/

Bu yazımızda da TLS güncellemesinden sonra ArcGIS Enterprise içerisinde yer alan ArcGIS Server ve Portal for ArcGIS bileşenlerdeki etkilerinden aşağıda bahsedeceğiz.

ArcGIS Server Kullanımında Etkilenecek Noktalar;

 • ArcGIS Online içeriğiyle veya altlık haritasıyla birlikte kullanacağınız ArcGIS Server “print servisi” , ArcGIS Online TLS 1.0 ve 1.1 desteği kaldırıldığı için altlık haritaya erişime izin vermeyecektir
 • ArcGIS Online içeriği kullanılarak yapılan özel coğrafi işlem araç servisleri,
 • ArcGIS Online içerisine tanıtılan ArcGIS Server 10.3 veya daha önceki sürümlerden erişilen öğeler, bu değişiklikten etkileneceklerdir.

Portal for ArcGIS Kullanımında Etkilenecek Noktalar,

 • Barındırılan katman, altlık haritalar ve ArcGIS Living Atlas of the World içeriği gibi Portal for ArcGIS içerisine tanıtılan ArcGIS Online’nın güvenli ögelerin erişim etkilenecektir.
 • “Geosearch, geocoding, routing” ve diğerleri gibi ArcGIS Online utility servislerinin Portal for ArcGIS içerisinde yapılandırılması ve kullanılması konularında TLS değişikliği sisteminizi etkileyebilir.

ArcGIS Enterprise sisteminizin TLS güncellemesinden nasıl etkileneceğini tespit etmeniz için 2 faktör bulunmaktadır.

 • Kullandığınız ArcGIS Enterprise sürümü
 • ArcGIS Enterprise sisteminizin yüklü olduğu işletim sistemi sürümü

Portal for ArcGIS: Portal for ArcGIS 10.4 versiyonu ve öncesi versiyonlar TLS değişikliğinden etkilenecektir. Bu versiyonlar TLS 1.0 protokolüyle çalışan bileşenler içermektedir.

Portal for ArcGIS 10.4.1 ve üstü sürümler değişiklikten etkilenmeyecektir.

ArcGIS Server, işletim sistemine ve sürümüne bağlı olarak değişiklikten etkilenebilir. İşletim sistemlerinde

TLS 1.2’yi Destekleyen İşletim Sistemleri

Windows Server 2008: ArcGIS Server Windows Server 2008 işletim sistemi üzerine kuruluysa TLS 1.2’yi desteklemeyeceği için etkilenecektir.

Windows Server 2008 R2 ve üstü sürümlerde:  Windows Server 2008 R2 ve üstü sürümlerde, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2016 gibi, TLS 1.2’yi destekleyen protokol bulunmaktadır.

Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2012 işletim sistemlerinde Internet Explorer sürümüne bağlı olarak sistem etkilenebilmektedir. Eğer Internet Explorer 11 sürümü yüklüyse TLS 1.2 protokolünü destekleyecektir, yüklü değilse ArcGIS Server hesabı için bu protokolün etkinleştirilmesi gerekir.

Linux:

Linux işletim sistemlerinde çalışan tüm ArcGIS Server sürümleri TLS 1.2 ile uyumludur ve ayrı olarak bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

ArcGIS Enterprise yapısı bu değişiklikten etkilendiğinde yapmanız gerekenler;

Portal for ArcGIS, 10.4 ve öncesi versiyonu kullanıyorsanız, Esri yazılımızınızı TLS 1.2 destekleyen güncel bir sürüme yükseltmenizi önermektedir. Portal for ArcGIS 10.4.1 ve üstü tüm versiyonlar TLS 1.2 protokolünü desteklemektedir.

ArcGIS Server’ın, versiyon farketmeksizin TLS protokol değişikliğinden etkilenmesi mümkündür. Bu sebeple hem yazılımın kurulu olduğu işletim sistemi versiyonu hem de ArcGIS Server hesabının Internet Seçenekleri bu süreci etkilemektedir.

Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2012 işletim sistemindeki ArcGIS Server kullanıcıları, ArcGIS Server hesabı için TLS 1.2’yi etkinleştirmelidir.

Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2016 işletim sistemleri için herhangi ek bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunmamaktadır.

Siz değerli kullanıcılarımıza duyururuz..

Faydalanılan Kaynaklar:

ESRI Türkiye, 2019

 

ArcGIS Platformunda TLS 1.2 ile İlgili Önemli Bir Güncelleme

ArcGIS Online güvenliğinin arttırılması için Esri, 16 Nisan 2019 tarihinden itibaren TLS 1.2 protokolünün kullanımını zorunlu kılacaktır. ArcGIS Online servislerini kullanan Esri ürünlerinin bu durumdan etkilenmemesi için yapılandırılması gerekmektedir. Bu yazımızda TLS 1.2 güncellemesinden etkilenecek Esri ürünlerinden ve kullanıcıların bu güncellemeden sonra platformu sorunsuz kullanmaya devam edebilmesi için yapması gerekenlerden bahsedeceğiz.

ArcGIS Platformu, ArcGIS Desktop çözümlerinden ArcGIS Enterprise’a ve mobil çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Aşağıda hangi ürünlerin bu güncellemeden etkilenip etkilenmediğine dair bilgilerin yer aldığı tablolar bulunmaktadır. Ayrıca, bu yazımızın sonunda TLS güncellemesiyle ilgili sık sorular soruların cevaplarını ve TLS ile ilgili diğer faydalı kaynakların yer aldığı bağlantıları da tek bir sayfa içerisinde bulabilirsiniz.

Etkilenen Ürünler

Desktop 

ArcGIS Pro
2.0 – 2.3 TLS 1.2’yi desteklemektedir, herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
1.2 – 1.4.1 Bu versiyonlar Esri tarafından artık desteklenmeyen versiyonlardır. Önerilen yöntem kullandığınız yazılımın sürümünü yükseltmenizdir. Eğer böyle bir şansınız yoksa TLS 1.2’yi işletim sisteminiz üzerinden aktifleştirme yolunu izleyebilirsiniz.
ArcGIS Pro 1.2 – 1.4.1 sürümlerini kullanıyorsanız yapmanız gereken işlemler için lütfen SSS: ArcGIS Pro’da TLS 1.2’yi Nasıl Etkinleştirebilirim?  bloguna gidiniz.
ArcMap | ArcCatalog | ArcScene | ArcGlobe
10.7 TLS 1.2’yi desteklemektedir.
10.6.1 ve öncesi ArcGIS Desktop ürününüzü nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için ArcGIS Desktop İcin TLS 1.2 Yaması Nasıl Kurulur? blog yazımızı inceyeleyebilirsiniz.
10.3.1 ve öncesi Kullandığınız işletim sisteminin TLS 1.2’yi destekleyebilecek bir .NET sürümüne sahip olması gerekmektedir. .NET 4 sürümü yüklenemezse, Microsoft’un TLS için yayınladığı .NET 3 yaması yüklenmelidir. Önerilen bu yamayı  yükleyemiyorsanız Windows üzerinde TLS 1.2 desteklenebilmesi için yapılacak işlem adımları için Windows ArcGIS Desktop İcin TLS 1.2 Kullanacak Şekilde Nasıl Ayarlanır? başlıklı  blog yazısını okuyabilirsiniz.
ArcGIS Desktop için TLS 1.2’nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için SSS: ArcGIS Desktop’ta TLS 1.2’yi Nasıl Etkinleştirebilirim? blog yazısını inceleyebilirsiniz.

Enterprise 

ArcGIS Enterprise 
10.6.1 – 10.5 TLS 1.2’yi desteklemektedir.
ArcGIS Enterprise sisteminizin TLS 1.2 güncellemesinden nasıl etkileneceğini öğrenmek için blog yazımızdaki şemayı inceleyebilirsiniz.
Portal for ArcGIS
10.6.1 – 10.4.1 TLS 1.2’yi desteklemektedir.
10.4 ve öncesi JAVA7 kullanarak oluşturulan yazılımlar TLS 1.2’yi desteklememektedir. Portal for ArcGIS yazılımınızı 10.4.1 sürümüne veya 10.6.1 sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.
ArcGIS Server
Windows Server 2012 R2 veya üstü bir işletim sistemi üzerinde kurulu olan ArcGIS Server için Varsayılan yapılandırma ayarları ile TLS 1.2’yi desteklemektedir.
Windows Server 2008 R2 veya 2012 üzerinde kurulu olan ArcGIS Server için Bu işletim sistemlerinde  TLS 1.2’nin desteklenmesi için yapılandırma gerçekleşmesi gerekir.
Windows 2008 Server üzerinde kurulu olan ArcGIS Server için ArcGIS Server’ın bazı fonksiyonları çalışmayacaktır. İşletim sisteminizi Windows Server’ın bir üst sürümüne taşıyınız.
Linux üzerine kurulu olan ArcGIS Server için ArcGIS Server’ı destekleyen tüm sürümlerinde TLS 1.2’yi desteklemektedir.
ArcGIS GeoEvent Server
10.7 – 10.4 TLS 1.2′ yi desteklemektedir.
10.3.1 ve öncesi sürümler için TLS 1.2’yi desteklemeyen ArcGIS Enterprise sistemleri yapılacak olan değişiklikten etkilenecektir. 10.3.1 ve öncesi sürümlerdeki ArcGIS GeoEvent Server’ınızın içerisinde veri deposu olarak ArcGIS Online bağlantısı bulunan servisler varsa sunucunuzu 10.4 ve üstü sürümlere yükseltmeniz gerekmektedir.

ArcGIS Desktop/Engine 

.NET Geliştiricileri
Bu çözümün kullanıcıları için yapılacak işlem adımlarını Zorunlu TLS 1.2 Bağlantılarında ArcOcbject SDK’nın Microsoft .NET Framework ve ArcGIS Engine .NET İstemci Uygulamalarında Etkileri Nelerdir?  bağlantısından inceleyebilirsiniz.
Linux ile kullanılan ArcGIS Engine 
TLS 1.2’yi desteklemez.
C++ Geliştiriciler İçin
ArcObjects C++ 10.7 TLS 1.2’yi desteklemektedir.
ArcObjects C++ 10.6.1 ve öncesi TLS 1.2’yi desteklememektedir. 10.7 sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.
Not: Eğer üçüncü parti bir ağ kütüphanesi (OpenSSL vb.) kullanarak ArcGIS Online’dan gelen veriye erişiyorsanız, bu kütüphanelerin TLS 1.2’yi desteklediğinden emin olunuz.
Java Geliştiricileri
ArcGIS 10.4 ve sonrası sürümler JAVA8 ile derlenen “Java Interop” ögeleri TLS 1.2’yi desteklemektedir.
ArcGIS 10.3.1 ve öncesi sürümler JAVA7 ile derlenen “Java Interop” ögeleri için TLS 1.2 servislerine erişirken JAVA SSL’i başlatmaları gerekmektedir.
Python Geliştiricileri
Bağımsız Python araçlarının geliştiricileri, TLS 1.2’yi kendileri başlatmalıdır.

ArcGIS Runtime SDK

ArcGIS Runtime SDK – Android
100.x ve 10.2.9 Android 5.0 ve üstü sürümler: Android 5.0 (API 21) ve üstü sürümlere sahip cihazlarda  TLS 1.2 desteklenmektedir.

Android 4.4 ve öncesi sürümler: Android 4.4 (API 19) ve öncesi sürümlere sahip cihazlarda TLS 1.2′ nin ayarlanması gerekmektedir.

Android için ArcGIS Runtime SDK kullanılacak çalışmalarda TLS 1.2’nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için ArcGIS Runtime SDK for Anroid İçin TLS 1.2 Nasıl Aktifleştirilir? başlıklı blog yazımızı inceleyiniz.
ArcGIS Runtime SDK – iOS ve macOS
100.4 TLS 1.2’yi desteklemektedir.
10.2.x TLS 1.2’yi desteklemektedir.
ArcGIS Runtime SDK – Java
100.4 ve 10.2.x Java 8: Java 8 181 güncellemesi veya daha üstü kullanılıyorsa TLS 1.2’yi desteklemektedir.

Java 7: TLS 1.2’yi desteklememektedir.

ArcGIS Runtime SDK – Java için kullanılacak çalışmalarda TLS 1.2′ nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için ArcGIS Runtime SDK for Java İçin TLS 1.2 Nasıl Aktifleştirilir? başlıklı blog yazımızı inceleyiniz.
ArcGIS Runtime SDK – .NET
100.0 ve üstü sürümler TLS 1.2’yi desteklemektedir.
10.2.x Windows Desktop TLS 1.2′ nin aktifleşebilmesi için .NET 4 yüklenmelidir. Eğer .NET 4 yüklenemiyorsa Microsoft .NET 3 yüklenmelidir. Yapılacak işlemler için Nasıl Yapılır: ArcGIS Desktop’ın TLS 1.2 Kullanımı İçin Yapılandırılması blog yazısını inceleyiniz.
 

10.2.x Windows işletim sistemine sahip telefonlar

TLS 1.2’yi desteklememektedir..
10.2.x – Windows Store TLS 1.2’yi desteklememektedir.
ArcGIS Runtime SDK – .NET için TLS 1.2′ nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için ArcGIS Runtime SDK for .NET İçin TLS 1.2 Nasıl Aktifleştirilir?  başlıklı yazımızı inceleyiniz.
ArcGIS Runtime SDK – Qt
100.x ve 10.2.6 TLS 1.2’yi desteklemektedir fakat aktifleştirilmesi için ayarlama yapılması gerekmektedir.
ArcGIS Runtime SDK – Qt için TLS 1.2′ nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için ArcGIS Runtime SDK for Qt İçin TLS 1.2 Nasıl Aktifleştirilir?  başlıklı yazımızı inceleyiniz.
ArcGIS Runtime SDK – WPF
TLS 1.2’yi desteklemez. Bu ürünün yayınlanması durdurulmuştur ve desteklenmemektedir.

ArcGIS Runtime for WPF Ürün Yaşam Döngüsü bağlantısından detaylı bilgi alabilirsiniz.

ArcGIS Uygulamaları

ArcGIS Business Analyst Desktop
10.6.1 – 10.5 ArcGIS Business Analyst Desktop TLS yamasını https://support.esri.com/en/download/7676 bağlantısı üzerinden indirerek kurmanız gerekmektedir.
ArcGIS Earth
1.5 – 1.9 TLS 1.2’yi desteklemektedir.
1.0 – 1.4 Bu versiyonlar artık desteklenmemektedir, lütfen ArcGIS Earth’ün güncel sürümünü yükleyiniz. Eğer yükseltme işlemi gerçekleştiremiyorsanız işletim sisteminiz üzerinden TLS 1.2’yi aktifleştirebilirsiniz.
ArcGIS Earth için TLS 1.2′ nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için SSS: ArcGIS Earth’de TLS 1.2’yi nasıl aktif ederim? makalesini inceleyiniz.
Drone2Map
1.3.2 TLS 1.2’yi destekler. Esri, uygulama kullanıcılarının uygulamayı bu sürüme yükseltmesini önermektedir.
1.3.2 ve öncesi Bu sürümlerin kullanıcıları Windows işletim sistemi üzerinde değişiklik yapmaları gerekmektedir. .NET4 framework için TLS 1.2’nin nasıl aktifleştirileceğini öğrenmek için Windows .NET4 Framework Kullanan Uygulamalar İçin TLS 1.2 Kullanacak Şekilde Nasıl Yapılandırılır?  bağlantısını inceleyiniz.
Drone2Map uygulamanız için TLS 1.2’yi aktifleştirme ile ilgili dokümanı SSS: Drone2Map for ArcGIS İçin TLS 1.2 Yapılandırmasını Nasıl Yaparım? bağlantısından bulabilirsiniz.
Operations Dashboard for ArcGIS – Windows
TLS 1.2’yi aktif hale getirmek için Windows ArcGIS Desktop İcin TLS 1.2 Kullanacak Şekilde Nasıl Ayarlanır? bağlantısındaki işlem adımlarını uygulayınız.
WebApp Builder for ArcGIS – Developer Sürümü
Web AppBuilder for ArcGIS ile derlediğiniz uygulamaları yeniden yapılandırmanıza gerek yoktur. Bu uygulamalar TLS 1.2 üzerinden isteklerini yollamak için kullanılan tarayıcıya güvenecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken güncel işletim sistemleri bu işlemi tarayıcılarında yapabilecektir fakat Windows XP gibi versiyon işletim sistemleri bunu gerçekleştiremeyebilir. ArcGIS Online dışında bir ortamda, ArcGIS Online içerisinde  barındırılan katmanlarla çalışıyorsanız, sunucunuzun ArcGIS Online’a bağlanabilmesi ve üzerinden eklenecek servislere güvenebilmesi için  TLS 1.2’yi desteklemesi gerekecektir.
Herkese açık olan servisler için SSL Labs – SSL Server Test tool aracı ile TLS destekleme durumundan emin olmak için test yapılabilir.

Dışarıya açık olmayan servisler için ise IISCryptoTool aracı ile desteklenen TLS versiyonları doğrulanabilir.

Plug-in Uygulamalar 

ArcGIS for AutoCAD
370 ve öncesi Bu sürümdeki ArcGIS for AutoCAD uygulamasında nasıl bir değişiklik yapacağınıza dair lütfen Windows .NET4 Framework Kullanan Uygulamalr İçin TLS 1.2 Kullanacak Şekilde Nasıl Yapılandırılır?  yazısındaki işlem adımlarını inceleyiniz.
ArcGIS for AutoCAD için TLS 1.2’yi nasıl aktifleştireceğinize dair SSS: ArcGIS for AutoCAD’te TLS 1.2’yi Nasıl Aktif Edebilirim? bağlantısındaki dokümanı inceleyiniz.
Esri Maps for Dynamic CRM
TLS 1.2’yi desteklememektedir. (Ürün Desteği sonlandırıldı.)
Esri Maps for Salesforce
TLS 1.2′ yi desteklememektedir. (Ürün Desteği sonlandırıldı.)

Mobil Uygulamalar

ArcPad
Windows Desktop Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Windows Mobile Detay servislerin ve ArcPad paketlerinin yükleme/indirme işlemleri Windows Mobile içerisinde TLS 1.2 ile çalışmayacaktır.
Collector for ArcGIS – Android
TLS 1.2’yi desteklemesi için Android API 21 ve üstü bir sistemde çalışmalıdır.
Explorer for ArcGIS – Android
TLS 1.2’yi desteklemesi için Android API 21 ve üstü bir sistemde çalışmalıdır.
Navigator for ArcGIS – Android 
TLS 1.2’yi desteklemesi için Anroid API 21 ve üstü bir sistemde çalışmalıdır.
Tracker for ArcGIS – Android
TLS 1.2’yi desteklemesi için Android API 21 ve üstü bir sistemde çalışmalıdır.
Workforce for ArcGIS – Android
TLS 1.2’yi desteklemesi için Anroid API 21 ve üstü bir sistemde çalışmalıdır.

ArcGIS Platformu Uygulamaları, Ek Bileşenleri ve Çözümleri

Aşağıda bahsedilen uygulamalar, ek bileşenler ve çözümler eğer ArcGIS Desktop ürünü  TLS 1.2’ye uygun şekilde yapılandırılmışsa herhangi bir şekilde etkilenmeyecektir.

ArcGIS Data Reviewer ArcGIS for Aviation: Airports
ArcGIS for Maritime: Charting ArcGIS for Maritime: Server
ArcGIS Pipeline Referencing Esri Defense Mapping
Esri Production Mapping Esri Roads and Highways
Government and Emergency Management Solutions Intelligence Solutions
Military Solutions Parks and Gardens
Real Time GIS IoT Roadway Reporter
S57 Viewer Utility and Telecommunication Solutions
Workflow Manager Services

TLS 1.2 Değişikliğinden Etkilenmeyecek Olan Ürünler

Enterprise

ArcGIS Data Store ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Azure ArcGIS Enterprise SDK
ArcGIS Web Adaptor

Business Analyst

Business Analyst Mobile Apps Business Analyst Server
Business Analyst Web App Business Analyst Web | Community Analyst

Mobil Uygulamalar 

AppStudio Player for ArcGIS – iOS|Android ArcGIS Companion
Collector for ArcGIS – iOS Collector for ArcGIS – Windows
Explorer for ArcGIS – iOS Navigator for ArcGIS – iOS
Survey123 for ArcGIS – iOS|Android Tracker for ArcGIS – iOS
Workforce Mobile – iOS

Plug-in Uygulamalar

ArcGIS for Adobe Creative Cloud ArcGIS Maps for Office
ArcGIS Maps for Power BI Esri Maps for Sharepoint
ArcGIS Maps for Microstrategy Esri Maps for IBM Cognos

ArcGIS Uygulamaları

AppStudio for ArcGIS ArcGIS for Inspire
ArcGIS Indoors ArcGIS License Manager
ArcGIS Monitor ArcGIS Sites
CityEngine Explorer for ArcGIS on OSx
GeoEnrichment Server Insights for ArcGIS – Enterprise
Insights for ArcGIS – Online Orthomaker
ArcReader Survey123 Connect

Web Apps

Operations Dashboard for ArcGIS – web Presentations for Online
Web AppBuilder – web Workforce – Web

ArcGIS Online Yapılandırılabilir Şablonlar

3D Data Visualization Basic Viewer
Compare Analysis Crowdsource Manager
Crowdsource Polling Crowdsource Reporter
Directions Edit
Elevation Profile Filter
General Geo Form
Geo List Impact Summary
Information Lookup Live Maps
Local Perspective Map Carousel
Map tools Minimalist
My Stories Public Information
Simple Map Viewer Simple Scene Viewer
Story Map Basic Map Cascade
Story Map Journal Story Map Series
Story May Shortlist Story Map Swipe and Spyglass
Story Map Tour Story Map Basic
Styler Summary Viewer
Time Aware

ArcGIS Runtime SDK

ArcGIS Runtime SDK for iOS ArcGIS Runtime for SDK MacOS

ArcGIS Web API

ArcGIS API for JavaScript
 • ArcGIS Enterprise Dağıtımınız ile ilgili TLS Protokolü güncellemesine dair değişiklikten nasıl etkileneceğini anlamak için aşağıda yer alan şemayı inceleyebilirsiniz.

ArcGIS Online ve TLS güncellemesi ile ilgili diğer sorularınız için aşağıdaki blog yazılarına da göz atmanızı öneririz.

İlgili Bağlantılar:

Esri Türkiye, 2019

ArcGIS 10.7 Sürümü Yayınlandı!

ArcGIS 10.7 Sürümü Yayınlandı!

Esri, 21 Mart 2019 tarihinde ArcGIS 10.7 sürümünü yayınladığını tüm kullanıcılarıyla paylaşmıştır. Güncel bakım anlaşmanız bulunuyorsa; yeni sürümlü ürünlerimizin kurulum dosyalarına kuruluşunuzun My Esri (https://my.esri.com) sayfasından erişebilirsiniz.

Aşağıda listelenen ürünlerin yeni sürümleriyle birlikte kurulum dosyalarına My Esri sayfanızına; Esri hesabınız ile giriş yaparak My Organizations (Kuruluşlarım)> Downloads(İndirmeler) sekmesinden dosyalara erişebilirsiniz ve indirebilirsiniz.

 • ArcGIS Desktop
 • ArcGIS Enterprise (Windows)
 • ArcGIS Enterprise (Linux)
 • ArcGIS Enterprise Workgroup (Windows)
 • ArcGIS Engine Developer Kit
 • ArcGIS Engine
 • ArcGIS for INSPIRE
 • ArcGIS LocateXT for Desktop
 • ArcGIS LocateXT for ArcGIS GIS Server
 • ArcGIS for Aviation: Airports
 • ArcGIS for Aviation: Charting
 • ArcGIS for Maritime: Bathymetry
 • ArcGIS for Maritime: Charting
 • Esri Defense Mapping
 • Esri Production Mapping
 • Esri Roads and Highways
 • ArcGIS Pipeline Referencing

ArcGIS LocateXT bileşeniyle birlikte ArcGIS Pro, ArcMap veya ArcGIS Enterprise içerisinde konum bilgisi içeren bir metin veya belge üzerinden arama gerçekleştirerek bunları harita üzerinde bir detay olarak dışarı alabilirsiniz.

ArcGIS LocateXT bileşeni ile ilgili detaylı bilgiye https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/locatext/overview bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Bunların yanı sıra Esri’nin iç mekan haritalaması için yayınlamış olduğu, hem masaüstü hem mobil çözümü olarak kullanılabilen ArcGIS Indoors uygulamasının 1.0 sürümünün kurulum dosyalarına ve verilerine yine kuruluşunuzun My Esri sayfasından erişebilirsiniz.

ArcGIS Indoors uygulaması ile iç mekanınızın haritalarını üretebilir ArcGIS Enterprise ortamınıza yayınlayabilir, Indoors for iOS ve Indoors for Android uygulamalarında kullanabilirsiniz.

ArcGIS Indoors uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-indoors  bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Siz değerli kullanıcılarımıza duyururuz.

Esri Türkiye, 2019

Bu yazı için bir etiket bulunmamaktadır.