Windows 7 ve Windows Server 2008 desteği sonlanıyor.

Microsoft; 14 Ocak 2020 tarihi itibariyle Windows 7, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 işletim sistemlerine destek vermeyi sonlandıracağını duyurmuştur.

Esri de bu gelişmeye paralel olarak; 14 Ocak 2020’den sonra Windows 7, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 işletim sistemleri üzerinde çalışan yazılımları için destek vermeyi sonlandıracaktır. Bu işletim sistemleri üzerinde Esri yazılımı kullanıyorsanız, Ocak 2020’den önce işletim sisteminizi Windows 10’a veya Windows Server 2016, Windows Server 2019 gibi daha yeni bir Windows sürümüne yükseltmenizi öneririz.

14 Ocak 2020’den sonra bahsi geçen işletim sistemlerinde kalırsanız; Esri yazılımlarını kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak bu yazılımlar desteklenmeyecektir. Esri; desteklenmeyecek olan Microsoft işletim sistemleri ile ilgili hataları gideremeyecektir. Bu işletim sistemlerinde çalışan Esri yazılımları için yama ve güncelleme yayınlamayacaktır.

Söz konusu bu değişiklikler, Esri Destek sitesindeki Kaldırılan Özellikler dokümanında yayınlanmaktadır. Detaylı bilgi için ilgili dokümanı inceleyebilirsiniz.

Esri Türkiye 2019 ©

Zorunlu TLS 1.2 bağlantılarında ArcObjects SDK’nın Microsoft .NET Framework ve ArcGIS Engine .NET istemci uygulamalarında etkileri nelerdir?

Esri, 16 Nisan 2019’dan başlayarak ArcGIS Online servislerinde TLS 1.2 bağlantı kurmayı zorunlu kılmayı planlamaktadır. ArcGIS Online servislerinde sadece TLS 1.2 bağlantılar aktifleştirildiği zaman, yeni ‘ArcObjects SDK for Microsoft .NET Framework’ uygulamalar (ArcGIS Engine for .NET’de dahil) oluşturulurken ya da var olanlar çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 10.7 versiyonunda, masaüstü yazılımı zaten TLS 1.2 kullanıma göre ayarlanmıştır ve TLS 1.2 aktifleştirmek için gereken bir adım gerekmemektedir.

ArcGIS’e gelen bağlantıları kullanan eski ArcObjects .NET (Engine uygulamaları dahil) ile oluşturulan istemci uygulamalarınız yalnızca TLS 1.2’ye geçiş yapıldıktan sonra etkinleştirilmiş TLS 1.2’ye sahip değilse, entegrasyonlarınız bozulma yaşayabilir.

4.6’dan önceki .NET sürümleriyle oluşturulan ArcObjects .NET ve Engine uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılabilir:

 1. Uygulamanızı .NET Framework 4.6 veya daha üst versiyon ile tekrardan derleyin, 4.6 varsayılan olarak TLS 1.2 ile uyumludur (kod değişimine gerek yoktur).
 2. İşletim sistemi ortamı TLS 1.2 olarak ayarlanmış olsa bile, .NET Framework 4.5.x ile oluşturulmuş uygulamalar TLS 1.2 protokolünü desteklemektedir ama varsayılan olarak değil. Fiziksel kod değişimi ‘ArcGIS Platform SSL/TLS Support and Configuration Briefing’ dokümanı sayfa 9’da anlatıldığı şekilde gereklidir. Aşağıdaki nottaki örnekte bu değerin uygulamada nasıl belirleneceğine bakın.
 3. .NET Framework 4.0 ile derlenen uygulamalar varsayılan olarak TLS 1.2 aktif değildir. Varsayılan olarak aktifleştirmek için, .NET Framework 4.5 veya daha üstü versiyon yüklenebilir ve aşağıda belirtilen ‘Registry’ (Kayıt Defteri) içindeki iki kayıt anahtarında ‘SchUseStrongCrypto’ DWORD değeri 1 olarak belirlenmeli, yoksa da oluşturulmalıdır:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework \v4.0.30319

Ancak bu kayıt anahtarları sistemdeki tüm yüklü .NET 4.0, 4.5, 4.5.1 ve 4.5.2 uygulamalarını varsayılan olarak TLS 1.2’yi etkinleştirebilir. Üretim sunucunuzda yüklemeden önce bu değişikliği test etmeniz önerilir. Bu kayıt anahtarları, System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol değerini ayarlayan .NET uygulamasını etkilemez.

Not:

.NET uygulamaları direkt olarak uygulama içinden TLS 1.2 aktif olarak belirlenebilir, ‘System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol’ değeri aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi  ‘SecurityProtocolType.Tls12’ olarak atandığında.

 

Örnek (C#):

System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls12;

 

Esri platformu için TLS 1.2’ye geçiş için ek kaynaklar, Microsoft geliştirici belgelerine ve Esri Ürün Güvenliği ekibine referanslar dahil olmak üzere Important Updates for the ArcGIS Platform and Transport Layer Security (TLS) Protocol Support sayfasında bulunabilir.

HTTP

Eski uygulamalarda HHTP’nin kullanımıyla ilgili olarak, ArcGIS Online üzerine gelebilecek gelecekteki bir güvenlik güncellemesiyle, endüstride bir standart uygulama olacak, tüm uygulamaların sadece HTTPS kullanmaları gerektiği unutulmamalıdır.

İstemci makinelerindeki sertifika depolarında ilgili sertifikalara sahip olmadığından, daha önce HTTP ile çalışan ArcObject .NET uygulamaları HTTPS ile sertifika deneyimi hataları yaşayabilir. İstemci makineler bu nedenle buna göre yapılandırılmalıdır (örneğin, uygun sertifikalarının sertifika depolarına eklenmesiyle). Test ve geliştirme ortamları için sunucu ‘test’ sertifikaları oluşturulabilir. Bir Sertifika Yetkilisinden bir sertifika istemeden yalnızca HTTP’yi destekleyen bir test sunucusunda geliştiricilerin istemci kodlarını test etmelerine izin verilebilir. Bu intranet senaryoları için ortaktır.

TLS 1.2 hakkında daha fazla bilgi için, Esri Teknik Destek belgesine bakın: Important Updates for the ArcGIS Platform and Transport Layer Security (TLS) Protocol Support

Not:

ArcGIS Desktop versiyonlarının her birinin destek durumu için Esri Destek sitesindeki Product Life Cycle sayfalara bakın.

İlgili Bağlantılar:

ArcGIS Runtime SDK for Android için TLS 1.2 nasıl aktifleştirilir?

Esri, ArcGIS Platformu ve son güvenlik protokollerini kullanarak müşterilerine yardımda güçlü güvenlik oluşturmak ve desteklemek için kararlıdır. Veri bütünlüğü ve ağ güvenliği için TLS dahil olmak üzere en yüksek endüstri standartlarını uygulamak için çalışmaktadır.

Bu standartları karşılamak için Esri ArcGIS Platformunda TLS 1.2’yi desteklemek üzere yazılım güncellemeleri yapmaktadır. ArcGIS Online güvenliği geliştirilmesinin bir parçası olarak Esri, ArcGIS Online hizmetleri için TLS 1.2 bağlantısını gerektirmektedir. Bu servislere erişimin devamlılığı için yapılması gereken eylemler mevcuttur.

Not:

ArcGIS Runtime SDK for Android versiyonlarının her birinin destek durumu için Esri Destek sitesindeki Product Life Cycle sayfasına bakın.

ArcGIS Runtime SDK for Android 10.2.9 ve 100.x versiyonları, Android 5.0 ve üstü (API 21 ve üstü) versiyonlarında çalışan cihazlarda TLS 1.2 desteklenmektedir.

Ancak Android 4.4 (API 19) ve daha öncesi, 100.x ve 10.2.9 SDK’lı cihazlarda ağ istekleri aşağıdaki hata ile başarısız olur:

javax.net.ssl.SSLException: SSL handshake aborteds

Android 4.4 (API 19) çalıştıran cihazlarda TLS 1.2 desteklemek için, kullanıcılar, Android geliştirici dokümanındaki ‘Update your security provider to protect against SSL exploitsbölümde belirtildiği gibi cihazın güvenlik sağlayıcısını güncellemek için kendi uygulamalarına kod eklemek zorundadır.

Not:

Önerilen çözüm sadece Google Play Services uygulaması yüklü cihazda çalışır, aksi halde güvenlik sağlayıcısını güncelleme girişimi ‘GooglePlayServicesNotAvailableException’ ile sonuçlanır. Uygulamanız Google Play Services olmayan cihazları hedeflemesi muhtemelse, uygulamanızı yalnızca Android 5.0 ve daha üstü (API 21 ve üstü) sürümü olan cihazlar için hedeflemeniz önerilebilir.

TLS 1.2 desteklenenler:

Android API Seviyesi 10.2.9 100.x
19 ve altı (X)* (X)*
21 ve üstü X X

*Aygıtın güvenlik sağlayıcısını güncellemek için yukarıda açıklandığı gibi uygulama düzeyinde kod yazımı gerekir.

İlgili Bağlantılar:

Nasıl Yapılır: ArcGIS Desktop’ın TLS 1.2 kullanımı için Windows Yapılandırması

Özet

Not:

Bu ArcGIS Desktop’I TLS 1.2 kullanacak şekilde yapılandırmak için isteğe bağlı bir çözümdür. Önerilenler de dahil olmak üzere diğer seçeneklerin açıklaması için, bkz. Nasıl ArcGIS Destop’ta TLS 1.2 nasıl etkinleştirebilirim?

ArcGIS Online güvenliğini geliştirmenin bir parçası olarak Esri, ArcGIS Online servisleri için TLS 1.2 bağlantısı gerektirmektedir. Bu hizmetlere erişimin sağlanması için yapılması gerekenler bulunmaktadır.

Aşağıdaki belirtilen yöntemler Windows işletim sisteminin TLS 1.2 kullanımı için nasıl yapılandırılacağını açıklar. Bu, Microsoft .NET Framework’e bağlı olan sistemdeki tüm uygulamaların TLS 1.2 kullanımını sağlar.

Not:

Esri, TLS 1.2 aktifleştirmek için .Net ortamı ayarlarının değiştirilmesinin ArcGIS ile problem oluşturmayacağını onaylamış olsa bile, değişikliğin diğer .NET uygulamalarının varsayılan TLS davranışlarının değişmesine sebep olacaktır. Gerekli olması durumunda kalifiye bilgisayar sistemleri uzmanına danışın.

Prosedür

Not:

ArcGIS Desktop’un TLS 1.2 kullanımı için ayarlanması ve testinden sonra, TLS 1.2’nin diğer Esri ürünleriyle nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için Esri Destek TLS Sayfasına bakınız.

Windows’un TLS 1.2 kullanımı aktifleştirmesini sağlayan adımlar, sistemde yüklü .Net Framework versiyonuna bağlıdır. Esri, mümkünse .NET 4 versiyonunun kullanımını önerir.

  1. Kullanılan .NET versiyonunu belirleyin. Bu bilgi aşağıdaki Microsoft Yardım dokümanında belirtilmiştir:
   How to: Determine which .NET Framework versions are installed.
  2. Eğer .NET 4 versiyonu yüklüyse, aşağıdaki adımları uygulayarak Windows işletim sisteminin TLS kullanımını ayarla:
   1. TLS_NET4.zip zip dosyasını indirin.
   2. Sıkıştırılmış dosyayı açın ve ‘TLS_NET4.reg’ dosyasını çift tıklayarak, Windows Kayıt Defterinde uygun kayıt anahtarlarını oluşturun.
   3. ArcGIS Online ile TLS 1.2 bağlantısını test edin.
  3. Eğer .NET 4 versiyonu sistemde yüklü değilse, Esri yüklemenizi tavsiye eder:
   1. Microsoft Download Center’dan indir ve yükle dosyayı:
   Microsoft .NET Framework 4.7 (Web Installer).
   2. Üstteki bölüm B’deki adımları uygulayın.
  4. Eğer sistem .NET 3.5.1 versiyonunu kullanıyorsa ve .NET 4 versiyonuna güncellemek uygun değilse TLS 1.2 aktifleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
   1. Microsoft güncellemelerini TLS 1.2 aktifleştirmek için yükleyin. Microsoft tüm işletim sistemi güncellemelerinin yüklenmesini önerir. Bkz: .NET Framework ile Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) için en iyi yöntemler: Requirements to support TLS 1.2 with .NET Framework 3.5
   Aşağıdaki TLS 1.2 güncellemeleri mevcuttur:
   • Windows 7 SP1 veya Windows Server 2008 R2 SP1 – Microsoft update 31545:
   Support for TLS System Default Versions included in the .NET Framework 3.5.1 on Windows 7 SP1 and Server 2008 R2 SP1
   • Windows 8.0 veya Windows Server 2012 – Microsoft update 3154519:
   Support for TLS System Default Versions included in the .NET Framework 3.5 on Windows Server 2012
   • Windows 8.1 veya Windows Server 2012 R2:
   Support for TLS System Default Versions included in the .NET Framework 3.5 on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
   • Windows 10 veya Windows Server 2016:
   Cumulative Update for Windows 10 Version 1511 and Windows Server 2016 Technical Preview 4: May 10, 2016
   • Windows Server 2008:
   Support for TLS System Default Versions included in the .NET Framework 2.0 SP2 on Windows Vista SP2 and Server 2008 SP2
   • Windows Vista: Desteklenmemektedir
   2. TLS_NET35.zip zip dosyasını indirin.
   3. Sıkıştırılmış dosyayı açın ve ‘TLS_NET35.reg’ dosyasını çift tıklayarak, Windows Kayıt Defterinde uygun kayıt anahtarlarını oluşturun.
   4. ArcGIS Online ile TLS 1.2 bağlantısını test edin.
Not:

ArcGIS Desktop versiyonlarının her birinin destek durumu için Esri Destek sitesindeki Product Life Cycle sayfalasına bakın.

İlgili Bağlantılar:

ArcGIS Companion ile kuruluşunuzu kolayca yönetin

ArcGIS Companion ile kuruluşunuzu kolayca yönetin

ArcGIS Companion; ArcGIS kuruluşunuza, içeriğinize ve profilinize kolay bir şekilde erişimenizi sağlayan mobil uygulamadır. ArcGIS Online veya ArcGIS Enterprise bünyesindeki içeriğinize, üyelerinize ve gruplarınıza göz atmak, aramak, yönetmek, başkalarıyla paylaşmak ve birlikte çalışmak için kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan ArcGIS Companion uygulamasını kullanabilirsiniz. Companion ile, haritalar, sahneler, uygulamalar ve katmanlar gibi öğeleri mobil cihazınızda bulunan yerleşik uygulamalardan hangisi ile açacağınızı seçebilirsiniz. Örneğin, web haritalarını Harita Görüntüleyici‘de veya Explorer for ArcGIS‘de açabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki en popüler ve en güncel içerikleri keşfedebilir ve en yeni Esri haberleri, blogları ve tweet’lerinden haberdar olabilirsiniz. Yöneticiler; üyelerin parolalarını sıfırlamak, erişimlerini etkinleştirmek yada devre dışı bırakmak ve kullanıcı rollerini değiştirmek gibi genel görevleri basit bir şekilde gerçekleştirebilirler. ArcGIS Online yada ArcGIS Enterprise içeriğinizi yönetmek veya kuruluşunuzda olanları takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ArcGIS Companion’un basit, sezgisel ve iyi tasarlanmış başlıca özelliklerini yazının devamında bulabilirsiniz. (daha&helliip;)