ArcGIS Data Store Nedir?

ArcGIS Datastore; ArcGIS Enterprise mimariniz içerisindeki portalinizle birlikte çalışan barındırma sunucunuz için kolaylıkla yapılandırabileceğiniz bir bileşendir.

ArcGIS Enterprise mimarisi içerisindeki bileşenlerin neler olduklarına ve bu mimari içerisindeki görevlerine ArcGIS Enterprise Mimarisine Genel Bakış isimli yazımızda kısaca değinmiştik.

İleri seviye bir veritabanı bilginiz olmasa bile, ArcGIS Datastore size pratik bir kurulum ve yapılandırma deneyimi sunarak, CBS sunucunuz için ihtiyacınız olan türdeki veri depolarını oluşturmanıza olanak sağlar. ArcGIS Data Store kurulum işleminin ardından, üç farklı türde veri deposu rolü oluşturabilirsiniz.

 • İlişkisel (Relational) veri deposu: Portalınızın bünyesindeki barındırılan detay katmanlarına (hosted feature layer) ait verilerin depolanması amacıyla kulanılmaktadır. Portalınızı kullanan kullanıcıların gerçekleştirmiş oldukları mekânsal analizlerin sonucunda oluşturulan çıktı katmanlarının verileri de ilişkisel ver deposunda barındırılmaktadır.
 • Döşeme önbelleği (Tile Cache) veri deposu: Portalınızda barındırılan 3D sahne katmanlarına ait önbellek dosyalarının depolanmasını sağlar. Portalınızda 3D haritalar ile çalışmak istiyorsanız, ArcGIS Data Store’un bu rolünün aktif edilmesi gerekmektedir.
 • Spatiotemporal veri deposu: Portalınızla birlikte çalışan bir ArcGIS GeoEvent sunucunuz var ise, gerçek zamanlı gözlem verilerinizin depolanması amacıyla kullanılır. Ek olarak, ArcGIS GeoAnalytics sunucusu tarafından gerçekleştirilen analizlere ait sonuçların depolanması için de gerekli bir roldür.

Bu üç farklı rolden ihtiyacınız olanları aktif etmek veya yapılandırmak için; ArcGIS Data Store ürününün kurulumu esnasında ekrana gelen “Data Store Yapılandırma Sihirbazı” veya “configuredatastore” komut dosyasını kullanabilirsiniz.

ArcGIS Data Store yapılandırmanızı tamamladıktan sonra neler yapabileceğinize bir göz atalım:

 • Çok sayıda barındırılan detay katmanı yayınlayabilirsiniz.
  İlişkisel bir veritabanını referans alarak yayınlanan barındırılan detay katmanları (hosted feature layers) daha az bellek ihtiyacına gereksinim duyarlar. Bu sayede, daha az donanım kaynağı ile çok daha fazla servis yayınlayabilirsiniz.
 • Üç boyutlu çalışmalarınız için portalınızda sahne katmanları yayınlayabilirsiniz.
  Eğer, portalınızla birlikte çalışan barındırma sunucunuza bağlı olan ArcGIS Datastore bünyesindeki Döşeme Önbelleği (Tile Cache) rolünü aktif ettiyseniz, ArcGIS Pro’yu kullanarak portalınıza barındırılan sahne katmanları (hosted scene layers) yayınlayabilirsiniz. Sahne katmanı yayınlama ile ilgili detaylı bilgi için “Publish hosted scene layers” sayfasındaki açıklamaları inceleyebilirsiniz.
 • Yüksek hacimli, gerçek zamanlı gözlem verilerinizi depolayabilirsiniz.
  Yüksek hacimli gerçek zamanlı gözlem verilerinizle ArcGIS GeoEvent Server’ı kullanıyorsanız, spatiotemporal veri deposu oluşturarak bu yüksek hacimli verilerinizi depolayabilirsiniz.
 • Otomatik olarak veri depolarınızın yedeklerini alabilirsiniz.
  Veri bozulmaları veya donanım hatası gibi durumlarda, daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir yedekleme sayesinde, portalınızda bulunan detay (feature) ve sahne (scene) katmanlarınıza ait verileri kurtarmanızı sağlar. Yedekleme dosyalarının nerede depolanacağını ve ne sıklıkla yedekleme yapılacağını ayarlamak isterseniz “Manage data store backups” bağlantısını inceleyebilirsiniz.
 • Detay katmanı verileriniz ve sahne katmanı önbellekleriniz için ikinci bir veri deposu (failover) tanımlayabilirsiniz.
  ArcGIS Data Store; ilişkisel ve döşeme önbelleği veri depolarınız için, birincil (primary) ve yedek (standby) makineler tanımlamanıza olanak sağlar. Bu sayede barındırılan detay katmanlarınıza veya barındırılan sahne katmanlarınıza ait veriler birincil makineden ikincil makineye kopyalanır. Herhangi bir şekilde, birincil makineniz devre dışı kalırsa, mümkün olan en az kesinti süresi ile yedek makine devreye girerek, çalışmalarınızın aksamaması için çalışmaya devam edecektir.

 • Sürekli erişilebilir bir spatiotemporal veri deposu yapılandırabilirsiniz.
  Yüksek hacimli veriler ile çalışırken, spatiotemporal veri deponuz için, birden çok makineyi kullanarak hem mevcut sistem yükünü makineler arasında dağıtarak dengeleyebilir, hem de makinelerden birinin arızalanması durumunda, veri kaybı yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Böyle bir durumda, iş akışınız duraksamadan çalışmaya devam edebilirsiniz.

 • Harita Görüntüleyicisi ile analizler gerçekleştirebilirsiniz.
  Hiçbir ek yazılım kullanmadan sadece portalınız üzerinden standart analiz araçlarını çalıştırabilmek için; portalınıza bağlı olarak çalışan barındırma sunucunuzun mutlaka bir ilişkisel veri deposuna sahip olması gerekmektedir. Standart analiz araçlarının yanı sıra, GeoAnalytics analiz araçlarını da kullanmak isterseniz, ArcGIS Enterprise mimariniz içerisinde bir adet portal ile federe GeoAnalytics sunucusu ve en az bir adet spatiotemportal veri deposu bulunmalıdır.
ArcGIS Enterprise Mimarisine Genel Bakış

ArcGIS Enterprise Mimarisine Genel Bakış

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüz dünyasında, modern teknolojiyle birlikte eşi benzeri görülmemiş bir veri hacmi dönemi başladı. Veri boyutlarındaki bu muazzam artışın yanısıra, teknolojik gelişmelere merak duyan kullanıcılar ise, bu devasa boyutlardaki bilgilere olabildiğince hızlı ve basit bir şekilde erişmeyi istemektedirler. ArcGIS Enterprise, bu türden yüksek hacimli verileri işlemek, analiz etmek ve nihai olarak bu verileri yayınlayarak diğer kişilerle paylaşmak için ihtiyacınız olan teknolojik ve analitik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

ArcGIS Enterprise; kuruluşunuz bünyesindeki CBS altyapınızın merkezinde bulunarak; çalışanlarınıza iş birliği yapma ve esnek çalışma imkanı sağlar. Kuruluşunuzun altyapısında konumlandıracağınız ArcGIS Enterprise; coğrafi verilerinizi yayınlamanıza, yönetmenize ve gelişmiş analiz yetenekleriyle kolay ve hızlı bir biçimde yorumlayabilmenize olanak tanıyan güçlü bir coğrafi sunucu teknolojisi sunar. CBS ile ilişkili çalışmalarınızı herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda düzenlemek ve paylaşmak için üstün özellikli haritalama ve analiz yeteneklerini, Web CBS altyapısı ile birleştirir. (daha&helliip;)

DEM verilerini kullanarak, drenaj ağı çıkarmak

Digital Elevation Model (DEM) yani; Sayısal Yükseklik Modeli olarak adlandırılan veriler, bilindiği gibi raster formatında oluşturulmuş olan ve dosya yapısı itibariyle süreklilik arz eden veri tipleridir. DEM verilerinin en belirgin özelliği, her bir hücrenin, karşılık geldiği her bir lokasyona ait yükselti değerini bünyesinde muhafaza etmesidir.

Bu yazımızda, DEM verilerini kullanarak drenaj ağı oluşturma işlemi ele alınacaktır. Aşağıdaki işlemleri uygulamak için, “Spatial Analyst” modülü lisansına sahip olmanız gerekmektedir.

 • ArcMap arayüzünde bulunan Catalog penceresinde, Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Fill yolunu izleyiniz ve Fill aracını açınız.
 • Açılan penceredeki “Input surface raster” kısmına DEM verinizi çağırınız. “Output surface raster” kısmına analiz sonucunda oluşturulacak verinin kaydedileceği konumu belirleyin ve OK diyerek analizi çalıştırın.

 

Bazen DEM verilerinin yapısında bozuk veya eksik kısımlar olabilmektedir. Örneğin uydu görüntileri vasıtasıyla üretilmiş bir DEM verisinde bulutlardan veya su yüzeylerindeki yansımalardan  dolayı bazı hücreler eksik veya yanlış değer barındırabilir. Böyle bir durumda da yapacağımız analiz, yanlış sonuçlar verebilir. Bunun için öncelikle kullanacağımız verideki hataları elimine etmek amacıyla Fill aracını kullanabiliriz. Analiz esnasında DEM verinizdeki boşluk, çukur, ani yükseklik gibi küçük kusurlar Fill aracı tarafından tespit edilerek düzeltilecektir.

 

 

 • Akış yönünü belirlemek için Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction aracını açınız.
 • Ekrana gelen penceredeki “Input surface raster” bölümüne, bir önceki aşamada Fill aracı ile oluşturduğunuz yüzey verisini tanımlayınız. “Output flow direction raster” kısmına ise, analiz sonucunda elde edeceğimiz dosyanın kayededileceği konumu tanımlayın ve OK butonuna basarak analiz işlemini başlatınız.

 

Flow Direction aracı, DEM verinizin her bir hücresinin (pixel) hangi komşu hücreye doğru en dik eğime sahip olacağını hesaplayacaktır. Yani; DEM verinizdeki herhangi bir noktaya düşen yağmur damlasının hangi yöne doğru akışa geçeceğini belirleyecektir. Daha sonra belirlenen yönlere göre her bir piksel’e o yöne ait bir kod atayacaktır. Örneğin verinizdeki pikselde kuzey batı yönüne doğru akış varsa ilgili piksele 32 değeri atanacaktır. Akış yönüne göre hücrelere atanan değerler şöyle olacaktır: Doğu=1, Güneydoğu=2, Güney=4, Güneybatı=8, Batı=16, Kuzeybatı=32, Kuzey=64, Kuzeydoğu=128.

 

 • Akış birikimini hesaplamak için Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Hydrology > Flow Accumulation aracını açınız.
 • Ekrandaki “Input flow direction raster” alanına bir önceki işlem sonucunda elde ettiğiniz akış yönünü içeren katmanı tanımlayınız. “Output accumulation raster” kısmına ise analiz sonucu elde edilecek dosyanın kaydedileceği konumu tanımlayınız. Son olarak OK butonuna basarak analizi çalıştırınız.

 

Flow Accumulation aracı, her bir hücrenin akış yönüne göre gerçekleştirdiği hesaplama sonucunda, çalışma sahanızdaki yüksek alanlara tekabül eden raster hücrelerine düşük değer, akışın birikeceği çukur alanları ifade eden raster hücrelerine ise ise yüksek değer vererek, drenaj ağını oluşturacaktır.

 

 

 

 • Flow Accumulation analizi sonucunda harita ekranına gelen katmana “Table of Contents” penceresinde sağ tıklayarak “Properties” seçeneğini seçiniz. Açılan penceredeki “Symbology” sekmesine tıklayınız.

 • Sol kısımdaki seçeneklerden “Classified” seçeneğini seçiniz ve sınıflandırılan değerlerden ilk sınıf dışındaki diğer sınıfların rengini kırmızı ile değiştirin.

  Akışı gösteren sınıflandırma basamaklarının (kırmızı) en düşük değerini bir kenara not alınız.

 •  Toolboxes > System Toolboxes > Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster Calculator yolunu izleyerek Raster Calculator aracını açınız.
 • Ekrana gelen penceredeki sorgu alanına aşağıdaki kodu giriniz. Katman ismi ve minimum değer kısımlarını kendi verinize göre değiştiriniz.

  OutRas = Raster(“katman_ismi“) > minimum_deger

 • “Output Raster” kısmına, verinizin kaydedileceği konumu belirleyip OK butonuna basınız.

 •  Sonuç olarak ekrana gelecek olan raster katman 0 ve 1 değerlerini içermektedir. 1 değerine sahip hücreler akarsu ağını temsil etmektedir.

 • Son olarak, Toolboxes > System Toolboxes > Conversion Tools > From Raster > Raster to Polyline aracını açınız. “Input Raster” kısmına, Raster Calculator işlemi sonucunda elde ettiğiniz katmanı tanımlayınız. “Output polyline features” kısmına ise, analiz sonucunda oluşturulacak dosyanın kaydedileceği konumu tanımlayarak OK butonuna basınız.

 • Dönüşüm işlemi tamamlandıktan sonra, DEM verinizin içerdiği sahanın drenaj ağına ait vektör katmanı harita ekranına gelecektir.

 

Yararlı Kaynaklar:

Önbellekli harita oluşturma ipuçları

Hazırlamış olduğunuz bir haritayı ArcGIS Server’da yayınlamak istediğinizde; ihtiyacınıza göre kimi zaman önbellekli bir harita servisi oluşturmanız gerekebilmektedir. Bir harita servisi yayınlarken belki de en çok zaman alan işlem, önbellek (cache) oluşturma işlemidir diyebiliriz. Çalışma alanınız çok geniş bir sahayı kaplıyor ve bir de büyük ölçeklerde çalışıyorsanız, önbellek dosyalarının oluşturulma süresi günler alabilmekte ve oluşturulan önbellek dosyaları sunucunuzun diskinde büyük miktarda yer kaplayabilmektedir. Bu yazımızda, önbellek oluşturma ile ilgili çeşitli ipuçları ve işinize yarayabilecek bazı faydalı bilgilere yer vereceğiz. (daha&helliip;)

My Esri’den Teknik Destek Talebi Oluşturma

Esri Türkiye Teknik Destek Hizmetleri olarak; yakın zamanda destek altyapımızı Esri Global Support ile entegre ederek, siz değerli kullanıcılarımıza daha kaliteli ve daha hızlı bir destek hizmeti sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Esri Global Support entegrasyonu sayesinde, kullanıcılarımızın teknik destek ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilecek ve mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaştırabileceğiz.

Kullanıcılarımız My Esri sistemini kullanarak; lisans bilgilerini görüntüleme, lisans işlemlerini gerçekleştirme ve lisansına sahip oldukları ürünlerin kurulum dosyalarına erişebilme gibi çeşitli işlemlerin yanı sıra, bundan böyle teknik destek taleplerini de My Esri üzerinden oluşturabileceklerdir. Böylelikle Esri ile ilgili tüm işlemlerini tek bir noktadan gerçekleştirerek hem zaman kazanacaklar, hem de kolay bir şekilde taleplerini kontrol edebileceklerdir.

Bunun için izlemeniz gereken adımları mümkün olduğunca detaylı bir şekilde bu yazımızda bulabilirsiniz.

Her şeyden önce, hesabınızın, My Esri bünyesinde bulunan Kuruluşunuz‘la ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. Eğer hesabınız kuruluşunuzla ilişkilendirilip yetkilendirilmediyse, öncelikle kuruluşunuzun yöneticisine istekte bulunabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1 – my.esri.com/#/request-access bağlantısına giderek Esri hesabınızla oturum açınız.

2 – Açılan sayfada bulunan Kuruluşunuz için İzin Talebinde bulunun kısmını seçerek ilerleyiniz.

3 – Karşınıza gelecek olan İzin Talep Formu‘nu doldurarak gönderiniz. Kuruluş Adı kısmını eksiksiz girdiğinizden emin olunuz. Emin değilseniz kuruluşunuzun My Esri yöneticisinden öğrenebilirsiniz. Hangi izinlere ihtiyacınız var? kısmını detaylı bir şekilde doldurmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

Gönderdiğiniz isteğin sonrasında My Esri yöneticinize bir bildirim ulaşacaktır. Talebiniz, yöneticiniz tarafından değerlendirilip onaylanırsa, My Esri sayfanızda Destek sekmesini görüntüleyebilirsiniz. https://my.esri.com/#/support

Artık My Esri üzerinden teknik destek talebi oluşturabilirsiniz. Teknik destek talebi oluşturmanın yanısıra, destek taleplerinizi görüntüleyebilir, daha önceden açılmış olan geçmiş taleplerinizi ve çözümlerini inceleyebilir, talebinizle ilgili bir bug kaydı oluşturulmuş ise, bu bug kaydının hangi aşamada olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Teknik Destek Taleplerini İnceleme

Desteğe Genel Bakış ekranında, kaç adet destek talebinizin açık, kaç tanesinin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte eğer teknik destek taleplerinizle ilişkilendirilmiş bug kayıtları varsa yine aynı ekrandan bunları da görebilirsiniz. Tüm teknik destek taleplerinizi görüntülemek isterseniz, sol menüde bulunan Durumlar bağlantısını tıklayarak, tüm taleplerinizin listelendiği bir sayfaya ulaşabilirsiniz.

Taleplerinizin listelendiği sayfanın üst kısmında bulunan filtreler vasıtasıyla farklı şekillerde sorgulamalar yapabilirsiniz. Ayrıca taleplerinizin karşılarında bulunan Detaylar butonlarını kullanarak, ilgili talebin detaylarına ulaşabilir, yazışmaları görüntüleyebilir ve talebinizle ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Bir Destek Talebi Oluşturma

Kuruluşunuzun yöneticisi tarafından talep oluşturmak üzere yatkilendirilmiş bir kullanıcı iseniz, sol kısımdaki menüde Durum İsteği bağlantısını görebilirsiniz. https://my.esri.com/#/support/case

Bu bağlantıyı tıkladığınızda ekranınıza sorununuzu detaylı olarak tanımlayabilmenizi kolaylaştıracak bir form gelecektir. Bu formdaki ilk kısımda sizden; Ürün Bilgileri başlığı altında s çeşitli bilgiler istenecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız, yaşadığınız sorunun analiz edilmesi sırasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

İkinci adımda; karşılaştığınız sorunun ayrıntılarını girmeniz için Sorun Açıklaması adında yeni bir  form gelecektir. Bu aşamada, yaşadığınız sorunu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde açıklamanız ve hatta sorununuzun tanımlanmasını kolaylaştıracağını düşündüğünüz ilave dosyaları da ekleyerek bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Yaşadığınız sorunu ne kadar detaylı açıklar ve hatta ekran görüntüleri ile de desteklerseniz, talebinizin analiz edilmesi bir o kadar hızlı olacaktır.

Son aşamada; girmiş olduğunuz bilgileri kontrol etmenizi ve varsa düzeltme yapabilmeniz için geri dönmenizi sağlayacak olan Özet ekranı ile karşılaşacaksınız. Girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz. Varsa düzeltmeleri tamamladıktan sonra İstek Gönder butonuna basarak talebinizi bizlere iletebilirsiniz.

Bug’lar (Yazılım Hataları)

Yaşadığınız sorunla ilgili açmış olduğunuz teknik destek talebiniz eğer bir bug ile alakalı ise, sol kısımdaki bağlantılardan Hatalar bağlantısına tıklayarak, taleplerinizle ilişkilendirilmiş olan yazılım hatalarını listeleyebilir ve üst kısımda bulunan filtreleme seçenekleri ile çeşitli sorgulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Detaylar butonuna tıklayarak, ilgili bug kaydının durumuna, varsa geçici çözümüne, hatanın düzeltildiği sürüm gibi çeşitli detaylara ulaşabilirsiniz.